>

Tobias Kondrup Andersen

Student

Tobias Kondrup Andersen

Students

Building Room

s166372@student.dtu.dk

0000-0002-7125-7992