>

Andreas Gommesen Nilsson

PhD Student

Andreas Gommesen Nilsson

Department of Chemistry

Organisk Kemi: Mads H. Clausen Group

Kemitorvet

Building 207 Room 211

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

andnil@kemi.dtu.dk

0009-0007-7674-948X