>

Ilya Radko

Researcher

Ilya Radko

Department of Physics

Fysikvej

Building 307 Room 241

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

iradko@fysik.dtu.dk

0000-0002-5929-1899