>

Xinglin Jiang

Researcher

Xinglin Jiang

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability

Søltofts Plads

Building 220 Room 326F

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

xinji@biosustain.dtu.dk

0000-0002-4935-8025