>

Yi Zheng

Research Assistant

Yi Zheng

Department of Electrical and Photonics Engineering

Nanophotonic Devices

Ørsteds Plads

Building 345A Room 165B

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45256884

yizhen@dtu.dk

Yi Zheng