Foto: Sari Vegendal

DTU-studerende udvikler ’banebrydende’ kursus i innovation

Innovation og produktudvikling Entreprenørskab
Snart kan DTU som det eneste universitet i Danmark give alle kandidatstuderende redskaber til at få gode idéer. Det sker, når et nyt kursus, udviklet af blandt andre de studerende selv, går i luften. Dekan Philip Binning kalder kurset for ’banebrydende’.

I DTU’s innovationslaboratorie DTU Skylab er seks studerende gået i tænkeboks. De vil løse et problem, som de mener er centralt for de danske forbrugere; nemlig, at det er for svært at gennemskue, om et produkt er bæredygtigt eller ej. På de gule vægge i Skybox hænger deres tanker til tørre på blå og pink post its. Og i midten af det hele står dagens centrale spørgsmål, som allerede har skabt en livlig debat:

Hvordan forværrer vi et produkts transparens i relation til bæredygtighed?

Det virker kaotisk, men der er et formål. Spørgsmålet har nemlig sat gang i en negativ brainstorm, og det er én af de metoder, der præsenteres i et nyt kursus i innovation, som de studerende er i gang med at teste. De seks studerende har de sidste fire måneder haft til opgave at give løbende feedback, mens kurset har været under udvikling. Nu prøver de for første gang kurset af i praksis, og forløbet vækker begejstring.

”Normalt bliver universitetets beslutninger truffet på et andet niveau. Her er vi blevet inkluderede og det synes jeg, er meget positivt” siger Andrei Cosmin, der har en bachelor i General Engineering.

Sammen med sin makker Ida Olsen, er han i gang med at vride sin hjerne for negative inputs til brainstormen. Ida Olsen rækker en flad hånd op imellem dem for at signalere et ’time out’. Så hiver hun fat i en blok med post its, og begynder at skrive.

Målgruppen har magten

Brainstormen i Skybox, er kulminationen på et intenst udviklingsforløb, som Jaap Daalhuizen har stået i spidsen for. Til dagligt er han lektor på DTU Management, men det sidste år har han som kursusansvarligt faciliteret et utraditionelt samarbejde mellem undervisere og studerende på tværs af DTU. Resultatet er den grundigt tilrettelagte innovationsproces, som nu bliver testet af.

For Jaap Daalhuizen har ambitionen været at skabe et kursus i øjenhøjde med de studerendes behov, og for at nå det mål har han set det som en selvfølge at involvere dem, det hele handler om.

”Vi vidste, at vi måtte involvere vores målgruppe fra begyndelsen, for at forstå hvad de har brug for, hvad deres problemer må være, og hvilke bekymringer de kan have. I det her tilfælde havde vi en idé om, at kurset skulle have teams med forskellige roller, men hele opbygningen af kurset, gik først fra abstrakt til konkret, da de studerende kom med,” forklarer Jaap Daalhuizen.

Idéen med at inddrage målgruppen afspejler sig også i selve kursusindholdet, som kort fortalt går ud på, at et team skal formulere et samfundsproblem og udvikle en løsning på det. I den proces skal teamet flere gange ud og opsøge sin målgruppe, for at spørge hvad den har behov for, og om den kan bruge løsningen til noget. Ifølge Jaap Daalhuizen er det en vigtig metode til at blive klogere på sit koncept og sikre, at man ikke spilder tiden.

”Når du innoverer, vil du nogen gange fejle. Der er altid en risiko for, at din målgruppe ikke har behov for dit produkt. Men hvis du ikke går ud og snakker med dem og finder ud af det, kan du bruge måneder på at udvikle et produkt, som du først finder ud af, der ikke er behov for, når det rammer markedet. Og det er et større problem end at erfare, at du ikke ramte plet første gang,” siger han.

Jaap Daalhuizen pointerer, at mange ingeniører ikke er vant til at opsøge dem, de udvikler løsninger til, og det afspejler sig ofte i slutproduktet. Derfor vil Jaap Daalhuizen med det nye kursus gøre det til en inkorporeret del af de DTU-studerendes mindset, at de tænker målgruppen med fra start til slut, når de innoverer.

”Alle kan lære at få gode idéer”

Andy Filipovic er et levende eksempel på, at Jaap Daalhuizen praktiserer, hvad han prædiker. Siden februar har Andy Filipovic som nyuddannet ingeniør fra uddannelsesretningen Design- og Innovation været ansat under Jaap som teamkoordinator for den produktionsgruppe af fire studerende, der har været med til at udvikle kurset.


Andy Filipovic (tv.) og Jaap Daalhuizen (th.) har trukket på hinandens erfaringer. Som nyuddannet har Andy Filipovic bidraget med vigtig viden fra sin studietid. 


Det har især været vigtigt for dem, at kurset tager højde for de individuelle kompetencer og erfaringer, som de studerende hver især bringer til bordet.

"Mange tror, innovation er en magisk proces, som man skal være en særlig type for at lykkes med. Men faktisk kan alle lære at få gode idéer."
Andy Filipovic, teamkoordinator; produktionsgruppen

"I selve teamdannelsen gør vi det klart for alle, at der er forskellige roller, og der er forskellige personlighedstyper, som indgår, og at alle har værdi og viden, som de kan byde ind med," forklarer Andy Fililpovic.

Konkret udmønter det sig i, at de studerende der allerede har erfaring med at innovere får en rolle som facilitator. Facilitatoren skal sørge for at guide teamet trygt igennem innovationsprocessen og sørge for, at alle bliver hørt. Samtidig vil de uden erfaring med innovation, ifølge Andy Filipovic, få øjnene op for, hvor meget de både fagligt og personligt kan bidrage med. Håbet er, at kurset vil afmystificere den forestilling, som Andy Filipovis oplever, mange studerende har om innovation.

”Mange tror, innovation er en magisk proces, som man skal være en særlig type for at lykkes med. Men faktisk kan alle lære at få gode idéer. Der er konkrete redskaber og videnskabelige metoder man kan bruge for at komme godt igennem en innovationsproces og ende ud med et vellykket slutprodukt,” fortæller han.

Han understreger dog samtidig, at resultatet ikke er målet i sig selv. Derfor bliver de studerendes indsats vurderet som bestået eller ikke bestået på baggrund af den læringsproces, de gennemgår. Det afgørende er ikke, om de leverer et færdigt koncept eller slutprodukt, men derimod om de lærer at tænke kreativt, tage chancer og udvikle sig undervejs. Det er nemlig de kvaliteter et innovativt mindset, ifølge kurset, består af, og som de studerende skal bruge aktivt i deres fremtidige karrierer som både forskere og produktudviklere.

En win-win løsning på 45 minutter

Tilbage i DTU Skybox har den negative brainstorm mellem Andrei Cosmin og Ida Olsen ført til en lys idé. På den pink post it, som Ida Olson sidder med, står der ’Auto destruct products’. Det er et svar på spørgsmålet om, ’hvordan vi forværrer produkters transparens i relation til bæredygtighed’. Ida Olsen forklarer, hvordan spørgsmål og svar tilsammen har hjulpet dem til at komme videre i den rigtige retning:

”Spørgsmålet tvang os til ikke at tænke i restriktioner, og det fik mig til at skrive, at vi kun skal lave produkter, der kan blive brugt én gang for så at blive smidt ud. Det fik os straks til at tænke på Apple som case, fordi deres produkter kun fungerer i en begrænset periode. Vi spurgte os selv: Kan vi lave et system, hvor forbrugeren fortsat skal købe et nyt produkt efter en bestemt periode, men hvor det gamle produkt vil blive genanvendt? Det ville være en win-win for både Apple og for forbrugeren, fordi Apple ikke ville lide et økonomisk tab, mens forbrugeren ville kunne købe nye produkter med god samvittighed.”

Andrei Cosmin nikker og supplerer:

”Det tog os ikke mere end 45 minutter at komme op med den idé.”

Idéen er bare ét eksempel på de mange løsningsforslag, der under kursustestningen kommer til verden i Skylabs lokaler.


Gruppen er i en fase af innovationsprocessen, hvor alle muligheder står åbne. Senere skal de indsnævre feltet og lave en prototype på deres koncept.


Idéerne starter som post its på væggen, de bliver senere lavet om til figurative prototyper, og til sidst ender de ude hos målgrupperne, der kommer med værdifulde inputs til justeringer og forbedringer.
Dekan for de kandidatstuderende på DTU, Philip Binning, har fulgt med på sidelinjen under testningen af kurset, og hans begejstring for idérigdommen er svær at skjule:

”Det er simpelthen så opløftende. Og det er en stor forløsning endelig at se det blive til virkelighed. Der er ingen andre danske universiteter, som har innovation som obligatorisk element for samtlige kandidater. Det er banebrydende; også på verdensplan. Vi har noget ret unikt her," fastslår han.

Kursus skal give ingeniører i europæisk topklasse

Glæden over endelig at se idé blive til virkelighed deler Philip Binning med DTU’s koncerndirektør for innovation og entreprenørskab Marianne Thellersen. Tilbage i oktober 2019 spiste de to en middag sammen på restaurant Radio på Frederiksberg, da Marianne Thellersen fik en tanke: Skulle de ikke lave et innovationskursus, der kunne give de studerende et fælles sprog for, hvad det vil sige at innovere?

Siden blev tanken taget med Marianne Thellersen og Philip Binning på nogle lange gåture, og skridt for skridt tog den form. Marianne Thellersen tror på, at det nu næsten færdige kursus har stort potentiale.

”Det her er medskabende til, at DTU kan tilbyde Europas bedste ingeniør uddannelse. De studerende lærer at bringe deres viden til markedet og i spil i samfundet for at skabe en bedre verden. Når de kommer ud på arbejdspladsen, vil de have deres metodeværktøjer til at arbejde med innovation parat, og de vil kunne tale om det på en måde, så de kan få andre med,” forklarer hun.

Noget tyder på, de studerende er enige. Feedbacken fra de 14 studerende, der i juni måned har testet kurset viser nemlig, at de finder kurset både brugbart og lærerigt. Og så tegner der sig et klart billede af, at det har rykket ved en indgroet forestilling.

”Før så mange af de studerende innovation som noget kun få, geniale og kreative mennesker kan finde ud af. Nu forstår de, at innovation er en proces, som de kan strukturere i et team og bruge i deres arbejde på DTU og i deres fremtidige karrierer,” fortæller Jaap Daalhuizen, og opsummerer hermed, hvad feedbacken har vist.

Hvad angår Andrei Cosmin og Ida Olsens team, planlægger de nu at gå videre med deres koncept.