Illustration: DTU Wind Energy

DTU og TotalEnergies i nyt samarbejde med fokus på grøn energi

Energiproduktion Vindenergi Kraftværker
DTU og TotalEnergies indgår et samarbejde, der skal munde ud i etableringen af et Centre of Excellence inden for vindhybridsystemer.

DTU og TotalEnergies har underskrevet en hensigtserklæring, der baner vejen for et samarbejde om forskning og uddannelse inden for grøn energi. Forskningscentret bliver en del af DTU Vindenergi og kommer til at ligge på DTU Risø Campus, hvor det skal understøtte DTU's strategi og ambition om at styrke omstillingen til et bæredygtigt samfund gennem verdensførende forskning i vindenergiteknologier.

"DTU er glade for at udvide forskningssamarbejdet med TotalEnergies i jagten på flere grønne energiløsninger. DTU er anerkendt globalt for sin forskning i vedvarende energikilder. Dette samarbejde vil fokusere på fremragende forskning og nye teknologier inden for vindenergi og hybridsystemer, hvilket er helt essentielt i omstillingen til en mere klimaneutral energiproduktion," siger rektor Anders Bjarklev.

Centret vil etablere et avanceret forskningsprogram for grøn energi, der inkluderer hybridkraftværker og brintteknologier. Det omfatter opførelsen af et pilothybridkraftværk til at supplere det eksisterende anlæg på DTU Risø Campus. Parterne vil også undersøge mulighederne for at samarbejde om andre forskningsprojekter, eksempelvis udviklingen af den næste generation af vind- og havvindteknologier, inklusive flydende havvindteknologier, men partnerne ønsker også at afsøge andre områder inden for grøn energi.

“Vi er glade for etableringen af DTU-TotalEnergies Excellence Center for Clean Energy, der gør det muligt for at os at udvikle og demonstrere omkostningseffektive og pålidelige teknologiløsninger inden for offshore vind- og hybridsystemer. Dette center er endnu et skridt på vejen mod vores mål om at være CO2-neutrale i 2050 sammen med resten af samfundet,” siger Chief Technology Officer hos TotalEnergies, Marie-Noëlle Semeria.

Et andet af centrets kerneområder er udviklingen af flere uddannelsesaktiviteter. De omfatter ph.d.-undervisning i hybridkraftværksforskning og et uddannelses- og træningsprogram med f.eks. online kandidatkurser, skræddersyet uddannelse, udveksling af forskningsmedarbejdere og projekter for studerende.

Om DTU Vindenergi:

DTU Vindenergi er den største offentlige forskningsorganisation for vindenergi i verden. Vi uddanner og træner den næste generation af civilingeniører med speciale i vindenergi. Vi samarbejder med globale ledere i vindindustrien og offentlige myndigheder verden over for at udvikle nye teknologier og tjenester, der kan drive den grønne omstilling fremad.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er en global multienergivirksomhed, der producerer og sælger energi, inklusive olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores 105.000 medarbejdere arbejder alle sammen på at gøre energi billigere, renere, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er til stede i mere end 130 lande og fokuserer i sine projekter og driften på enhver form for bæredygtig udvikling, der bidrager til menneskers trivsel og velvære.