DTU and the Royal Academy are initiating a strategic educational collaboration. From left: Rector Lene Dammand Lund, Royal Danish Academy and President Anders Overgaard Bjarklev, DTU. Photo:Thomas Steen Soerensen.

Uddannelsessamarbejde for en bæredygtig fremtid

Bygningsdesign Klimatilpasning Miljøkemi Miljø og forurening Innovation og produktudvikling
DTU og Det Kongelige Akademi indleder et strategisk uddannelsessamarbejde for at fremskynde nytænkning og innovation i den bæredygtige omstilling.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering, Det Kongelige Akademi, vil fremover arbejde langt mere sammen på tværs af fagligheder for at skabe nye, innovative tilgange til de store samfundsudfordringer, vi står overfor i dag.

De indgår derfor nu en formel samarbejdsaftale, hvor mødet mellem områderne design, arkitektur, konservering, naturvidenskab og teknologi skal bidrage til ny viden og metoder - og ruste de studerende til at indgå i de tværfaglige sammenhænge, de typisk møder efter studierne.

Samarbejdet vil bl.a. omfatte fælles studieprojekter, iværksætter- og innovationsforløb og forskningsprojekter, og bygger videre på eksisterende fælles projekter mellem institutionerne. 

Miljøvenlige metoder

En kandidat fra Det Kongelige Akademis designuddannelse har bl.a. arbejdet med indfarvning af tekstiler, hvor hun brugte en ny miljøvenlig metode baseret på jordbakterier på et laboratorium på DTU. Her blev den naturvidenskabelige viden krydset med en sanselig forståelse for tekstiler, og indfarvning blev udført i et samarbejde med en erhvervsvirksomhed.

Et andet eksempel er et studenterprojekt mellem en arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi og to ingeniørstuderende fra DTU, der vandt en international konkurrence om, hvordan vi ved hjælp af 3D-print kan designe mere bæredygtige bygninger, hvor der bliver anvendt mindre beton og flere organiske materialer – oven i købet med kortere produktionstid.

Rektor på DTU Anders Overgaard Bjarklev udtaler:

”Det er min overbevisning, at hvis vi skal kunne løse nogle af de store udfordringer verden står over for, så skal vi samarbejde. De danske vidensinstitutioner spiller en stor og vigtig rolle i samfundet i dag, men vi kan og skal blive endnu skarpere ved at samarbejde endnu mere på tværs af fagligheder. Jeg glæder mig til, at følge resultaterne af dette nye samarbejde.” 

Rektor på Det Kongelige Akademi Lene Dammand Lund udtaler:

”Jeg er afsindig glad for at etablere et tæt formelt samarbejde med DTU om både uddannelse og forskning. Fremtidens samfund skal udvikle bæredygtige løsninger, der tager afsæt i den nyeste teknologiske viden, og samtidig bruge teknologien, så den bliver attraktiv for mennesker og øger deres livskvalitet. Her har vores fagligheder rigtig meget at tilbyde hinanden.”

Faglige fokusområder

Samarbejdsaftalen tager afsæt i forskningsfelter som belysningsdesign; industrielt design, produktdesign og materialer; bygningsdesign; design og innovation; og software, gaming og data visualisering. Samtidig skal det tætte forskningssamarbejde mellem DTU og Det Kongelige Akademis Institut for Konservering øges.

Fremover bliver det muligt at benytte hinandens laboratorier og teknologiske faciliteter som del af de fælles projekter. Og udover uddannelses- innovations- og forskningssamarbejder, lægger aftalen op til formidling på tværs, fælles forelæsninger, workshops, seminarer og netværksaktiviteter.