Foto: Mikal Schlosser

DTU byder stigende antal kvindelige studerende velkommen

Igen i år er optaget til DTU’s 38 uddannelsesretninger øget. 2.426 nye studerende er blevet tilbudt en plads på en af DTU’s uddannelser mod 2.340 sidste år. Dette er en stigning på samlet set 4 %. I alt er 33 % af pladserne tilbudt kvinder, hvilket er det højeste DTU har oplevet.

I år bliver i alt 1367 og 1073 tilbudt en plads på en af DTU’s 38 henholdsvis civilbachelor- og diplomingeniøruddannelsesretninger.

Det glæder bachelordekan på DTU Lars D. Christoffersen, da han oplever en massiv efterspørgsel fra erhvervslivet på flere ingeniører. Ingeniører der kan løse samfundets udfordringer indenfor bl.a. sundhedsteknologi, it og klima:

”Det er rift om vores dimittender i erhvervslivet, og det er derfor positivt at se, at interessen for vores uddannelser fortsat er høj. Vi har i igen i år formået at skabe plads til endnu flere ansøgere. Vi ser dog også, at der er uddannelsesretninger, der modtager rigtig mange ansøgninger, og hvor vi desværre må afvise mange. På sigt håber vi at kunne udvide disse, så flere unge mennesker kan tilbydes optag på deres førsteprioritet,” siger Lars D. Christoffersen.

Tre af de meget populære studieretninger er Kunstig Intelligens og Data, Bæredygtigt Energidesign og Medicin og Teknologi.

Langsigtet fokus på at øge antallet af kvindelige studerende

Antallet af kvindelige studerende, der er tilbudt plads på DTU, er steget. På civilbacheloruddannelserne er der i 2019 en andel på 37 % kvinder blandt de optagne, hvor andelen i 2016 var 33 %. Også diplomingeniøruddannelserne ser en stigning i andelen af kvinder, og det samlede billede viser at andelen af kvinder samlet ligger på 33 %.

"Andelen af kvindelige studerende, som vi tilbyder en plads, har aldrig været højere end det er nu. Og det glæder vi os meget over på DTU. Den indsats som vi har lagt de sidste mange år ser ud til at bære frugt,"
Bachelordekan Lars D. Christoffersen.

”Andelen af kvindelige studerende, som vi tilbyder en plads, har aldrig været højere end det er nu. Og det glæder vi os meget over på DTU. Den indsats som vi har lagt de sidste mange år ser ud til at bære frugt, men vi er klar over, at det er et langt sejt træk at ændre på mange års syn på ingeniørfaget som et ’mandefag’. Men vi går simpelthen glip af uundværligt talent, hvis vi ikke formår at tiltrække flere kvinder til STEM-uddannelserne,” uddyber Lars D. Christoffersen.

Der er i dag flere initiativer både nationale og internationalt, der arbejder med at tiltrække de kvindelige studerende til STEM-uddannelserne. DTU er selv en del af Engineer The Future, der på tværs af de danske universiteter arbejder generelt med at tiltrække unge mennesker til ingeniøruddannelserne. Derudover har man på DTU f.eks. taget initiativ til at lave særlige IT-camps for piger og et IT-mentorforløb for kvindelige gymnasieelever og så deltager DTU i det årlige initiativ Girls Day in Science.

Fuldt hus på civilingeniørbacheloruddannelsen

Bortset fra enkelte få ledige studiepladser på uddannelsesretningen Fysik og Nanoteknologi, kan DTU i år melde fuldt optaget på civilingeniøruddannelsen.
I alt har 1.367 unge fået tilbudt studieplads på en af DTU’s civilbacheloruddannelser efter sommerferien. Det er 5 % flere end i 2018. 

Stigningen skyldes særligt de to nyeste bachelorretninger Bæredygtigt Energidesign samt Kunstig intelligens og Data, der tilsammen har skabt 35 ekstra studiepladser, men også udvidelsen af studiepladserne på Kemi og Teknologi samt Matematik og Teknologi har givet plads til endnu flere unge, der gerne vil uddanne sig til ingeniør i Danmark.

På 8 af DTU’s civilingeniørbacheloruddannelser er kvotienten steget og på igen 8 uddannelser ligger kvotienten i år over 9,0. Kunstig Intelligens og Data er årets topscorer med 10,9 og Bæredygtigt Energidesign på 9,5. Også Medicin og Teknologi lukker i år med en høj kvotient på 9.8. 

Få ledige studiepladser på diplomingeniøruddannelsen

 

DTU har i år tilbudt 1.073 unge en studieplads på diplomingeniøruddannelserne. Det er en stigning på 2 % i forhold til 2018. I år er det uddannelserne i Softwareteknologi samt Bygningsdesign, der er højdespringerne med kvotienter på hhv. 8.3 og 7.8. 

Stigningen i optaget på diplomingeniøruddannelsen skyldes især udvidelsen af studiepladser på de to diplomingeniørretninger Bygningsdesign samt Proces og Innovation. Antallet af studiepladser blev, efter ansøgningsfristens udløb den 5. juli, udvidet for at imødekomme den store søgning, der i år har været specielt til disse to uddannelsesretninger.

På 5 af DTU’s diplomingeniøruddannelser er der stadig ledige studiepladser. Det drejer sig om Arktisk Teknologi, Fiskeriteknologi, Maskinteknik, Elektrisk Energiteknologi samt Mobilitet, Transport og Logistik.

DTU udbyder for første gang i år en diplomingeniørretning i Fiskeriteknologi. På trods af den sene godkendelse af uddannelsesretningen, bliver 4 unge tilbudt en studieplads i år.

Ledige studiepladser efter 26. juli

Via dtu.dk er det fra fredag den 26. juli 2019 muligt at søge en af de ledige studiepladser. Der er ansøgningsfrist den 8. august, og man får besked om optagelse den 15. august.

De nye ingeniørstuderende bliver budt velkommen på DTU fredag den 23. august og introduceres bredt til ingeniørstudiet i løbet af rusturene. Semesterstart og første undervisningsdag for alle nye DTU-studerende er mandag den 2. september.

 

Har du spørgsmål til dit optag?

Den 26. juli får man svar på, om man er blevet optaget på DTU.

Har man spørgsmål til sin ansøgning, sidder vi klar til at svare.

Kontakt: Studievejledningen