Credit: ESS

Datacenter for forskning i verdensklasse er åbnet

Materialer Energi og forsyning Fødevarer og fiskeri Bioteknologi IT og cybersikkerhed Sundhedsteknologi Materialeteknologi

Et nyt data management og software center i tilknytning til European Spallation Source (ESS) er åbnet i København, og vil være med til at fastholde Danmark som et land med en stærk position indenfor bl.a. materialeforskning.

Verdens mest avancerede neutronspredningsfacilitet European Spallation Source (ESS) er under opførsel i Lund. Anlægget vil give forskere helt unikke muligheder for at undersøge materialer helt ned på atomart og molekylært niveau, og forventes at føre til mange nye opdagelser indenfor mange videnskabelige grene – bl.a. life science, energi, informationsteknologi, fundamental fysik og sundhed.

Når ESS står færdigt regner man med omkring 3000 brugere årligt, som hver især udfører forsøg, der generer enorme datamængder. Disse data vil blive transporteret under Øresund gennem en dedikeret fiberforbindelse og havne i serverne hos COBIS, Copenhagen Bio Science Park, ved Københavns Universitet Nørre Campus. Her ligger ESS’ nye Data Management and Software Center (DMSC), som åbnede den 26. august.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs var med til åbningen, og udtaler i den forbindelse:

”Det gør mig meget stolt at være uddannelses- og forskningsminister, når jeg ser dette fantastiske internationale videncenter åbne i København. Både danske og internationale forskere og virksomheder kommer til at få gavn af det nye datacenter, som skal danne rammerne for banebrydende forskning inden for eksempelvis bekæmpelse af kræft, materialeteknologi og life science.”

Hjernen i ESS 

ESS åbner efter planen for forskere og videnskabelige undersøgelser i 2023. Men på DMSC arbejder man allerede nu, i samarbejde med universiteter og forskningslaboratorier i hele Europa, på at udvikle software og hardware til kontrol, analyse og visualisering af de eksperimenter, der skal udføres på ESS. Det er med andre ord her ’hjernen’ bag ESS ligger, og her de mange tusind terabyte data bliver forvandlet til videnskabelige resultater og innovation.

ESS bliver den største, internationale forskningsfacilitet i Danmarks nærområde, og fungerer kort fortalt som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop, hvor en udvalgt materialeprøve beskydes med et stort antal neutroner. Ved at registrere hvordan neutronerne spredes, efter de har ramt materialeprøven, er det muligt at regne sig frem til, hvilke atomer og molekyler, der indgår i materialeprøven, hvor de befinder sig, og hvordan de interagerer. På den måde giver ESS mulighed for at tage meget præcise ‘billeder’ af strukturerne i materialer – fra simple krystaller til store proteiner.

Stor gevinst for Danmark 

DTU er bl.a. ansvarlig for at udvikle en del af de højt specialiserede instrumenter, der skal bygges i forbindelse med neutronkilden og anvendes til de kommende målinger. Derudover har DTU ansvar for flere af de fyrtårnsprojekter, der er en del af den nationale ESS-strategi og som bl.a. skal understøtte samarbejdet med erhvervslivet. 

På DTU har prorektor Henrik Wegener store forventninger til udbyttet fra ESS:

”Det at vi om få år får adgang til en state of the art-forskningsfacilitet i vores egen baghave, kommer til at få stor indflydelse på dansk forskning, og dermed også på Danmarks muligheder for vækst og skabelsen af nye arbejdspladser. ESS kan bruges til at drive forskning indenfor en række af de områder, som DTU prioriterer højt, herunder fødevarer og nye materialer. Det vil betyde, at Danmark kommer til at stå stærkt indenfor materialeforskning i meget bred forstand, og at danske virksomheder stilles bedre i den globale konkurrence om bæredygtige og innovative løsninger på samfundets store udfordringer.”