Foto: Thorkild Amdi Christensen

DTU styrker forskning i mikroorganismers antibiotiske stoffer

Bioteknologi og biokemi Bakterier og mikroorganismer Biologiske systemer Kemi Organisk kemi

DTU åbner nyt center for forskning i bakteriers og skimmelsvampes produktion af antibiotiske stoffer.

DTU åbner et nyt grundforskningscenter, Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, CeMiSt, som skal afdække, hvorfor og hvordan mikroorganismer producerer penicillin og andre antibiotiske stoffer, såkaldte sekundære metabolitter. Centeret skaber en platform for en ny generation af forskere og i horisonten åbner forskningen både for opdagelse af fundamentale biologiske sammenhænge og for opdagelse af nye stoffer med medicinsk potentiale. 

"Det nye center er et glimrende eksempel på den videnskabelige forskning, der kan udføres, når biologi og ingeniørvidenskab mødes"
Anders Bjarklev, rektor på DTU

”Mikrobielle antibiotika har enorm samfundsmæssig og teknologisk betydning, og alligevel ved vi alt for lidt om deres funktion i naturen. Formålet med CeMiSt er at opklare de sekundære metabolitters rolle og udvikling. Det nye center er et glimrende eksempel på den videnskabelige forskning, der kan udføres, når biologi og ingeniørvidenskab mødes, og vi har store forventninger til, at forskningen også vil bane vejen for nye opdagelser inden for medicin og teknologi,” sagde rektor på DTU Anders Bjarklev ved åbningen af det nye grundforskningscenter.

CeMiSt etableres på baggrund af en bevilling på 58 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond. Med oprettelsen af CeMiSt skaber DTU en ny platform, som skal uddanne den næste generation af ph.d.er og postdocs. Centeret trækker på 10 professorer og lektorer fra institutterne DTU Bioengineering og DTU Kemi samt Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability, som sammen har mange års erfaring med skimmelsvampe og bakterier.

Forskerne på CeMiSt skal udføre grundforskning og starter bogstaveligt talt helt fra grunden, forklarer leder af CeMiSt professor Lone Gram.

”Vi skal først og fremmest svare på fundamentale biologiske spørgsmål og opklare nogle funktioner hos bakterier og skimmelsvampe, som vi i dag ikke kender. Det er grundforskning i de sekundære metabolitters funktion, oprindelse og kemi, og det vil vi afdække ved at studere mikroorganismer i deres naturlige miljø, jord, alger og frugter. Vi vil også isolere mikroorganismerne og undersøge, om de har gener, der gør dem i stand til at producere antibiotiske stoffer, og vi vil konstruere laboratoriemodeller, hvor vi genmanipulerer og undersøger, hvordan produktionen af disse stoffer påvirker den biologiske forskellighed og funktion af mikrobiologiske samfund,” siger Lone Gram.

CeMiSt forankres på DTU Bioengineering, hvor direktør Bjarke Bak Christensen fremhæver, at det nye Grundforskningscenter vil være meget mere end et center.

”CeMiSt er et samarbejdsprojekt mellem nogle af vores nærmeste naboer ved Institut for Kemi og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, og et samarbejde mellem nogle af vores stærke forskere inden for bakteriologi, svampeforskning, naturstofkemi, molekylærbiologi og bioinformatik. Det brede samarbejde afspejler, at forskning ikke er noget man kan gøre alene. Det kræver inddragelse af ekspertise fra mange forskellige områder for at blive en succes, sagde Bjarke Bak Christensen.

Danmarks Grundforskningsfond har givet bevilling til en periode på 6 år fra 2018-2023 og med mulighed for at få bevilget yderligere fire år efter en evaluering af et internationalt panel.