Philip Fosbøl. Fra biogas til metanol i en container.

Her bliver biogas omdannet til metanol

Bioenergi Energiproduktion

Bæredygtigt brændstof kommer et stort skridt nærmere med et nyt demonstrationsanlæg, der kan omdanne biogas til det flydende brændstof metanol.

I dag bliver biogas enten brændt af for at give el og varme eller opgraderet til metan (naturgas, red.).

”Metanol har en højere værdi i forhold til begge de nuværende anvendelser af biogassen,” understreger lederen af projektet, lektor Philip L. Fosbøl, DTU Kemiteknik. Han tilføjer, at konvertering af biogas til metanol har potentiale til at dække 50 pct. af energibehovet til transport i Danmark. Vurderingen stammer fra en rapport om metanol som motorbrændstof udarbejdet af Teknologisk Institut.

Projektet, som hedder Bio-ReFuel, er finansieret af Det Energi- teknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Det er delt op i to faser. Første fase bestod af to og et halvt års forsøg i laboratorieskala i samarbejde med virksomhederne Elplatek, Unicat Catalyst Technologies og Lemvig Biogas. Her lykkedes det at producere metanol med høj effektivitet. Projektet er derfor fortsat i anden fase, hvor partnerne, der i denne fase også tæller virksomheden Union Engineering, bygger et demonstrationsanlæg.

Anlægget vil få kapacitet til at behandle 240 m3 biogas dagligt. Det svarer til produktionen fra et mindre biogasanlæg. Anlægget bygges i en container i ISO-størrelse for at lette transporten. Samtidig betyder valget af standardstørrelsen, at man hurtigt kan skalere op, så flere danske biogasanlæg kan få et tilsvarende anlæg.

”Det nye anlæg vil få to forskellige indstillinger. Man kan vælge at køre processen med eller uden tilsætning af brint. Vælger man at tilsætte brint, vil man få et højere udbytte af metanol,” forklarer Philip L. Fosbøl.