Foto: Hampus Berndtson
Foto: Hampus Berndtson
Foto: Hampus Berndtson
Foto: Hampus Berndtson

H.K.H. Kronprinsen indvier DTU’s nye ’kronjuvel’

Bioteknologi og biokemi Fødevarer, fisk og landbrug
Med et nyt bygningskompleks på Lyngby Campus etablerer DTU et centrum for ingeniørvidenskabelig forskning, uddannelse, innovation og rådgivning baseret på life science.

DTU har med sin seneste nybygning fået mulighed for at samle en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering på Lyngby Campus. Det nye bygningskompleks omfatter 42.000 kvadratmeter og danner en moderne ramme om et internationalt forskningsmiljø, som befinder sig i krydsfeltet mellem biovidenskab og teknisk videnskab.

Visionen for DTU’s satsning inden for life science og bioengineering er at bidrage til at løse nogle af dette århundredes afgørende samfundsproblemer. Der er blandt andet tale om bæredygtig fødevareproduktion til en stadigt stigende befolkning, effektiv kræftbehandling, nye sundhedsteknologier og omstilling fra en oliebaseret til en biobaseret kemisk og farmaceutisk industri.

Den officielle åbning foretages af H.K.H. Kronprinsen onsdag den 1. november. I fejringen deltager desuden uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Optimale rammer
Det nye bygningskompleks giver forskningsmiljøer inden for fødevare- og veterinærområdet samt akvatiske ressourcer optimale rammer for forskning, undervisning, innovation og rådgivning.  Bygningskomplekset omfatter både nybyggeri og renovering og er DTU's største byggeprojekt, siden universitetet etablerede sig på Lundtoftesletten i Lyngby i begyndelsen af 1970’erne.

Byggeriet rummer mere end 250 specialiserede laboratorier og undervisningsfaciliteter i verdensklasse. I dag arbejder mere end 650 medarbejdere i bygningerne. Forskningen spænder over områder som bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed, fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, bekæmpelse af husdyrsygdomme og udvikling af vacciner.

”Det nye bygningskompleks markerer en milepæl både i DTU’s udbygning af forskningsinfrastrukturen og i DTU’s satsning på at videreudvikle de dele af life science som i et ingeniørmæssigt perspektiv udgør et stadigt voksende og centralt element i universitetets virksomhed,” siger rektor Anders Bjarklev.

Ingeniørkunst på det levende
Traditionelt har ingeniørkunsten været baseret på matematik, fysik, kemi og geovidenskab, men i stigende grad indgår biovidenskaberne også som fundament for ingeniørmæssig værdiskabelse. Når forskningen og uddannelsen således samles på Lyngby Campus, er det også til glæde og gavn for DTU’s studerende, som nu let vil komme i indgreb med de biovidenskabelige forskningsmiljøer.

”Biologi er blevet et væsentligt grundlag for det polytekniske univers. Derfor skal alle DTU-ingeniører i fremtiden have basal viden på det biologiske område,” siger Anders Bjarklev.