Mikal Schlosser

Nye sensorer fungerer som øjne i beton

En ny spinout-virksomhed fra DTU har netop markedsført et sensorsystem, der gør det muligt fra skrivebordet at følge med i, hvad der sker inden i betonkonstruktioner.

DTU Fotonik har gennem længere tid udviklet lysledere af plexiglas til forskellige formål. Og senest har forskerne fundet ud af at forsyne lyslederne med sensorer, der kan måle fugt, temperatur og tryk. Når disse bøjelige og holdbare plastsensorer placeres i beton, kan de simpelthen fungere som øjne i betonen. Idéen er spundet ud i virksomheden Shute.

En af virksomhedens stiftere er udviklingsingeniør Kristian Nielsen, og han fortæller:

”Det er ikke nyt at have sensorer i beton, men normalt bruger man elektriske temperaturmålere, som kun kan måle på ét punkt, og som kræver to ledninger per målepunkt. Man er også begyndt at bruge glasfibre i nogle forsøg, men glas er stivere end plast og kan nemt brække. Man støber beton med cement og sten, og i tørringsfasen kan stenene risikere at bevæge sig, så glasfiberen knækker. Vores sensor kan derimod strækkes og bøjes uden at blive ødelagt.”

Den nye sensor kobles til henholdsvis en lyskilde og en lysanalysator. Når man sender laserlys ind i fiberen, går det igennem den og bliver reflekteret af målepunktet, hvorefter analysatoren finder ud af, hvad der er sket med målepunktet. Analysen går videre til en computer, og bygherren kan så hjemmefra følge med i, hvad der sker i betonen ude på byggepladsen. 

Virksomheden er ganske ny og derfor endnu i gang med at dokumentere holdbarheden af produktet. Men de første erfaringer er ved at blive gjort, blandt andet af NCC, som har fået støbt plastfibersensoren ind i et gulv.

”I byggefasen er det meget vigtigt at holde fokus på fugtindholdet i betonen, især hvis der skal lægges trægulve oven på den. For at sikre at betonen har det rigtige fugtniveau, udtager vi normalt prøver, men med Shute’s sensorsystem kan vi i stedet løbende følge udtørringen og sætte det videre arbejde i gang, så snart fugtniveauet er tilfredsstillende. Hvis det virker efter hensigten, vil vi både kunne spare tid og muligvis penge i forhold til at skulle udtage prøver i betonen løbende. En anden fordel er også, at vi får data om udtørringen, som vi kan bruge under hele byggeprocessen,” siger Timmi Sargentoni, entreprisechef NCC.