Photo: DTU Electro

Sundhedsteknologi skal ud til borgerne

Medicinske apparater og systemer Sundhed og sygdomme

Det danske sundhedsvæsen er under pres. Der er stadig flere ældre, borgere med kroniske lidelser og en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Et nyt forskningscenter vil udvikle og afprøve sundhedsteknologier, som kan hjælpe patienterne til en bedre hverdag og lette presset på sundhedsvæsnet.

Omkring 1,5 millioner danskere lever i dag med kroniske lidelser som f.eks. gigt, astma og allergi eller hjertesygdomme. For mange af dem vil personlig sundhedsteknologi kunne medvirke til at gøre hverdagen nemmere og sænke antallet af ambulante besøg og genindlæggelser. Derfor lancerer Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Tekniske Universitet nu ’Copenhagen Center for Health Technology’ (CACHET).

Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, udtaler:

”Det nye center skal udvikle og udbrede de bedste løsninger til det stigende antal borgere med kronisk sygdom. Det unikke ved centeret er, at fremtidens sundhedsteknologi udvikles med borgeren i centrum. Forskeren er ikke længere i et elfenbenstårn. Med kommune, region og universiteter i verdensklasse har vi skabt rammerne for at udvikle den nyeste teknologi, der kan give patienterne en bedre hverdag. Og det er hele formålet at sikre borgere med kroniske sygdomme nogle redskaber, der kan højne deres livskvalitet.”   

"Det er essentielt, at vi arbejder sammen for at finde løsninger på de sundhedsmæssige udfordringer, som samfundet står over for."
Jakob E. Bardram, DTU Compute

I centeret skal hospitaler og sundhedsfagligt personale sammen med tekniske og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer samarbejde om at udvikle og afprøve sundhedsteknologier til gavn for borgere med kroniske lidelser, fortæller professor Jakob E. Bardram, der er direktør for centeret:

”Det er essentielt, at vi arbejder sammen for at finde løsninger på de sundhedsmæssige udfordringer, som samfundet står over for. Her vil personlig sundhedsteknologi, som patienten selv bærer, blive en helt central brik. Samarbejdet i centeret vil sikre at forskere, som har en idé til ny teknologi, meget hurtigt kan bringe den ind i den kliniske verden og få en viden om, hvor godt den virker, og hvordan den skal udvikles,” siger han.

Dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet fremhæver:

”Det er nyskabende at etablere et center på tværs af de tekniske og sundhedsvidenskabelige discipliner og øge samarbejdet mellem universiteter, hospitaler og Københavns Kommune. Jeg ser frem til, at relevante virksomheder også knyttes til centeret, så de væsentligste aktører inden for sundhedsinnovation sammen kan skabe flere værdifulde resultater med borgeren og patienten i centrum.”

Centeret har samtidig en ambition om at bidrage til øget vækst ved, i tæt samarbejde med innovationsmiljøer og det private erhvervsliv, at sikre udviklingen af sundhedsteknologier, som kan anvendes bredt og bidrage til erhvervsvækst i regionen.

Ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) er Copenhagen Center for Health Technology først og fremmest en gevinst for de mange mennesker, som i dag lever med en kronisk sygdom som f.eks. gigt, astma og allergi eller hjertesygdomme m.fl.. Men hun hæfter sig ved, at det nye forskningscenter også kan gavne regionen i forhold til vækst:

 

Vi får en sidegevinst, fordi centeret vil styrke det tætte samspil mellem region, kommuner, erhvervslivet og forskningsmiljøerne. Derfor er det også en del af vores fokus på ’sund vækst’ i vores regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), at centerets konkrete løsninger ud over at gavne mennesker, der lever med kronisk sygdom, også kan udvikles og dermed bidrage til vækst og arbejdspladser i regionen og i hele landet.”