Bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens Kann Rasmussen,uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, professor Ib Chorkendorff, rektor Anders Bjarklev. Foto: Sven Dumelie

Nyt forskningscenter kan skabe gennembrud i udvikling af erstatninger for fossile brændstoffer

Solenergi Fossile brændsler Energiproduktion Energilagring Klimatilpasning

150 millioner kr. fra VILLUM FONDEN giver en gruppe af verdens førende forskere mulighed for at finde nye løsninger inden for energi, brændstoffer og kemikalier til erstatning for brugen af olie og kul. Nøglen ligger i optimering af katalysatorer til processerne, hvilket bliver omdrejningspunkt for centrets forskningsindsats. Centret er officielt blevet indviet af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i dag.

VILLUM Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals får base på DTU og ledes af professor Ib Chorkendorff. Han har samlet et team af internationalt førende forskere fra DTU, Stanford University, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, der tidligere har arbejdet sammen om forskning inden for energi og brændselsstoffer.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs indviede officielt centret idag.

”Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Forskning i nye løsninger inden for brændstoffer og energi er en vigtig brik i arbejdet med at nå regeringens grønne ambitioner. Det er centralt, at vi samarbejder på tværs af grænser – både mellem offentlige videninstitutioner og private virksomheder og mellem lande. Det nye center på DTU er et flot eksempel på det, og jeg er meget glad for den store bevilling fra Villum Fonden,” siger Ulla Tørnæs.

Verdensførende på energiområdet

DTU har en klar ambition om at være førende inden for forskning, viden og teknologisk udvikling på energifronten og hilser derfor det nye forskningscenter velkomment.

”DTU er på internationale rankinglister kåret som Europas ledende og verdens andet bedste tekniske universitet i Energy Science and Engineering. Det skyldes bl.a. vores store internationale samarbejde, som det nye VILLUM forskningscenter er et godt eksempel på. Centrets faste stab vil både omfatte fremtrædende danske og udenlandske forskere, ligesom der vil blive videreuddannet en lang række danske såvel som udenlandske eksperter inden for udvikling af energiteknologi i centrets regi,” udtaler Anders Bjarklev, DTUs rektor.

Nye arbejdspladser

Centret kommer til at beskæftige 75 unge ph.d-studerende og post docs i løbet af de kommende otte år, der efterfølgende vil bringe ny viden og kompetencer til ikke mindst erhvervslivet.

”Derudover er jeg glad for at kunne fremhæve, at den grundforskning i katalysatorer, der skal fortsættes og udvikles i det nye center, i løbet af de sidste år har givet grundlag for et par spin-out virksomheder fra DTU, som beskæftiger sig med katalysatorer, eksempelvis til dieselmotorer. Forhåbentlig kan centret også fremover bidrage til denne form for innovation og flere nye arbejdspladser,” slutter Anders Bjarklev.

Beskyttelse af jordens klima og miljø

Det nye forskningscenter er opstået på baggrund af VILLUM FONDENS jubilæumsbevilling på 150 millioner kr. i anledning af VKR gruppens 75 års jubilæum, og er fondens største forskningsbevilling nogensinde. Håbet med bevillingen er at kunne bidrage til den langsigtede beskyttelse af jordens klima og miljø – uden at skulle skære drastisk i det energiforbrug, vores samfund bygger på i dag.

Vision om banebrydende resultater

Danmark er førende inden for viden og produktion af katalysatorer – og i kombination med bl.a. Stanfords stærke teoretiske miljø på området, er håbet at kunne nå store resultater.

”Jeg har en drøm om, at vi med arbejdet i det nye center når et forskningsmæssigt gennembrud. Det ville fx være fantastisk, hvis vi lykkes med at udvikle teknologien, så det bliver muligt ved hjælp af solceller at høste 20 gange så meget energi på et givent areal i form af for eksempel ethanol, sammenlignet med hvad man kan med energiafgrøder. Eller at finde en erstatning for flybrændstof, så man kan flyve uden anvendelse af fossile brændsler,” siger professor Ib Chorkendorff.

Han tilføjer dog, at det er svært at forudse forskningen i løbet af de kommende otte år. ”Vores forskning betræder ubekendt jord, så de gode resultater kan komme inden for flere felter”.