FOTO: ESA

Andreas Mogensen: 'Vi øver os i fejl og problemer'

Nedtællingen til opsendelsen af Danmarks næste store rumprojekt ASIM er begyndt. Atronaut Andreas Mogensen deltager fra kontrolcenteret i USA i arbejdet med at få bragt ASIM sikkert ud til Den Internationale Rumstation, ISS.

Efter planen skal ASIM opsendes i et rumfartøj ved navn Dragon med en SpaceX Falcon 9-løfteraket fra Cape Canaveral i Florida til Den Internationale Rumstation (ISS) den 2. april kl. 22.30 dansk tid.

ESA-astronaut Andreas Mogensen, der til daglig er udstationeret hos NASA i Houston, deltager i ASIM-missionen som ’lead capcom’ i kontrolcentret og kommunikerer med astronauterne på ISS de tre dage, det tager at sammenkoble rumfartøjet med rumstationen.

Den første dag starter rendezvous-fasen, hvor Dragon har indhentet rumstationen. Fra en lavere bane øger den højden med sine raketmotorer for at bremse farten og nærme sig rumstationen. Den næste dag, når Dragon har nået en position 11 meter under rumstationen, vil astronauterne bruge robotarmen Canadarm2 på ISS til at gribe fat i og koble Dragon-fartøjet med ASIM ombrod fast til rumstationen. Og den tredje dag bliver lugerne mellem rumstationen og Dragon-fartøjet åbnet.

Simuleringer i kontrolcentret
”Som lead capcom for SpaceX-14 følger jeg forberedelserne og planlægningen af missionen fra astronauternes perspektiv. Jeg træner også med ’flight control’-holdet, der skal sidde i kontrolcentret i Houston under rendezvous og tilkobling til rumstationen. De sidste to måneder inden opsendelsen udfører vi seks-syv simuleringer i backup-kontrolcentret, hvor vi øver os i samtlige fejl og problemer, der kan opstå under missionen,” fortæller Andreas Mogensen.

ASIM-observatoriet bliver monteret udvendigt på det europæiske Columbus-modul på ISS og skal observere og fotografere de store elektriske udladninger, der går opad i stratosfæren og mesosfæren fra tordenskyer. Viden om lyn-fænomenerne, der er kendt som røde feer, blå lyn, haloer og elver, skal blandt andet være med til at forbedre usikkerheden i klimamodeller.

”Jeg forventer, at vi får en masse spændende data, som kan give os en masse ny viden. Forhåbentlig får ASIM lov til at være deroppe i lang tid,” siger Andreas Mogensen.

Sådan vil Andreas Mogensens arbejdsdag se ud:

04:00 GMT: Første vagt begynder med ankomst af ’Flight Director’, Andreas Mogensen, og resten af ’flight control’-holdet til kontrolcenteret i Houston. På dette tidspunkt er Dragon-fartøjet omkring 3,5 km fra rumstationen.

06:00 GMT: Astronauterne ombord på rumstationen står op.

08:30 GMT: Astronauterne gør robotarmen klar.

09:00-11:00 GMT: Astronauterne overvåger ’final approach’ af Dragon-fartøjet fra cirka 1 km til ’capture point’ omkring 11 m fra rumstationen. Ser de noget uventet, kan de sende en kommando til Dragon-fartøjet om at stoppe anflyvningen og afvige.

11:00 GMT: Astronauterne griber fat i Dragon-fartøjet med robotarmen.

11:00-15:00 GMT: Robotoperatøren i kontrolcenteret overtager styring af robotarmen og flytter Dragon-fartøjet fra ’Capture point’ til sammenkoblingslugen på undersiden af Harmony-modulet på ISS. Astronauterne spiser frokost og arbejder på andre opgaver imens.

13:30 GMT: Næste vagt starter i kontrolcentret. Andreas Mogensen og resten af første vagt går hjem.

16:00-17:00 GMT: Astronauterne sætter luftslusen mellem rumstationen og Dragon-fartøjet under tryk og tester, om det er lufttæt.

17:00-18:30 GMT: Astronauterne åbner lugen på Harmony-modulet ind til luftslusen og afmonterer udstyr, der er brugt under sammenkoblingen.

Astronauterne kan vælge at åbne lugen til Dragon-fartøjet samme aften eller vente til næste morgen.

Herefter går der sandsynligvis nogle dage, inden ASIM bliver installeret på Columbus-modulet på ISS. Sandsynligvis bliver det robotoperatøren i kontrolcenteret, der installerer ASIM uden hjælp fra astronauterne. Det sker typisk om natten, mens astronauterne sover.

Vigtige erfaringer som astronaut

Andreas Mogensen fortæller, at han trækker på sin erfaring som astronaut i jobbet som lead capcom:  

”At have været ombord på rumstationen giver en masse vigtig viden og erfaring omkring jobbet som capcom. Jeg ved, hvad astronauterne arbejder med, og hvilke udfordringer de har, hvis der er noget, der skal repareres. Jobbet som capcom er et spørgsmål om at oversætte et teknisk ingeniørsprog til et mere operationelt sprog, som astronauterne kan forstå. For eksempel informationer om, hvilket værktøj de skal anvende, og hvad de især skal passe på. Det handler mere om, hvad astronauterne skal gøre, frem for hvordan systemet er sat sammen,” forklarer han.

Internationalt samarbejde

ASIM-observatoriet er blevet bygget af eksperter på universiteter og i virksomheder under kontrakt med den europæiske rumorganisation ESA. Bag ASIM står DTU Space, der har den videnskabelige ledelse og står for dele af instrumentudviklingen. Samt den danske teknologivirksomhed Terma, der er teknisk hovedansvarlig for observatoriet. Andre partnere er Universitetet i Bergen, University of Valencia i Spanien, Space Research Center Poland, OHB-Italia og B.USOC i Belgien.

Andreas Mogensen deltog forskningsprojektet THOR, som er en forløber for ASIM. Her undersøgte DMI og Herzliya Universitet i Israel, om det var muligt at levere en vejrudsigt, der var så præcis, at Andreas Mogensen kunne bruge den til at tage billeder og video af tordenskyer fra rummet på rette tidspunkt. Det lykkedes, og resultaterne er publiceret i det anerkendte tidsskrift Geophysical Research Letters. I ASIM-projektet deltager Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, i den videnskabelige fortolkning af data.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har støttet ASIM-projektet. Blandt andet gennem et særligt bidrag fra globaliseringspuljen i perioden 2009-2012 til klimainitiativer via ESA. Dermed er det blevet muligt at styrke både udvikling og implementering af dansk højteknologi og samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv.