Foto: Mikal Schlosser

Samarbejde med Roche skal styrke forskning i sundhedsteknologi

Sundhed og sygdomme Medicin og medicoteknik
DTU og Roche A/S har indgået en aftale om et samarbejde inden for især forskning og innovation. 

Aftalen betyder, at DTU og Roche skal samarbejde om både medicinske og ikke-medicinske forskningsprojekter, styrkelse af startup-miljøer inden for life science og udvikling af viden om og forståelse af de nyeste idéer og koncepter inden for entrepenørskab.

Roche er et dansk datterselskab i den globale medicinal- og kemikaliekoncern F. Hoffmann-La Roche, der har hovedsæde i Basel i Schweiz. Aftalen blev underskrevet af DTU’s prorektor, Rasmus Larsen, og fra Roche general manager Richard Wright og general manager Esther de Rooij.

"DTU har i år etableret det nye institut DTU Sundhedsteknologi som en markant satsning på forskning, uddannelse og entreprenørskab rettet mod health care-sektoren. Samarbejdsaftalen med Roche skal ses i dette lys. Vi har en stor forventning til, at DTU sammen med Roche kan bringe nye produkter og services til markedet til gavn for samfund, virksomhed og patienter," siger Rasmus Larsen, prorektor på DTU.

"Med partnerskabsaftalen er der taget et vigtigt skridt mod at øge videndelingen mellem Roche og DTU. Et skridt som jeg tror, kan få stor strategisk betydning for vores fremtidige samarbejde til gavn for begge parter," siger Richard Wright, som til daglig er administrerende direktør i Roche Pharmaceuticals danske afdeling og for Roche Innovation Center of Copenhagen.

"Roche har en lang tradition for at indgå strategisk samarbejde med startups og biotech-virksomheder, der udvikler innovative løsninger. Jeg er derfor særligt glad for, at aftalen lægger op til, at DTU vil assistere Roche med at finde potentielle nye samarbejdspartnere via spinouts. På verdensplan har Danmark i dag en førende position inden for life science-området, og Roche vil gerne bidrage til, at denne position styrkes yderligere."

Parterne er enige om at iværksætte en række aktiviteter som led i samarbejdet. DTU og Roche vil nedsætte et startup-panel, som bl.a. skal give Roche en bedre forståelse af idéudvikling og startups inden for områder af interesse for Roche.

På forskningsområdet vil DTU og Roche arbejde sammen om projekter af interesse for begge parter. Det kan f.eks. være mikrobiom-projekter, kræftforskning og eventuelt andre sygdomsområder, som Roche forsker i.

Endelig vil der blive arrangeret et event for studerende, hvor forskere fra Roche vil fortælle om deres arbejdsmetoder inden for f.eks. personlig medicin, sundhedsdata og digital innovation.

"Jeg ser store perspektiver i samarbejdet. DTU får mulighed for at bringe sit store, akademiske udsyn og videnskabelige kompetencer tættere på markedet, mens vi kan tilbyde fokus og kommerciel viden fra industrien og sundhedssektoren. Dermed får vi sammen skabt basis for at udvikle nye, innovative løsninger inden for det diagnostiske område til gavn for patienterne," siger Esther de Rooij, administrerende direktør for Roche Diagnostics Danmark.

Aftalen løber i et år med mulighed for forlængelse.

Om Roche

Roche er en pioner på verdensplan inden for lægemidler og diagnostiske produkter med fokus på avanceret forskning for at forbedre folks liv. De kombinerede kompetencer med lægemidler og diagnostiske produkter under ét tag har gjort Roche førende inden for skræddersyet behandling - en strategi, der har til formål at finde den rette behandling til den enkelte patient for at opnå det bedste resultat.

Roche er verdens største bioteknologiske virksomhed med differentierede lægemidler inden for onkologi, immunologi, infektionssygdomme, oftalmologi og sygdomme i centralnervesystemet. Roche er også førende på verdensplan inden for in vitro-diagnostiske produkter og vævsbaseret cancerdiagnostik og er en pioner inden for diabeteskontrol.

Roche blev grundlagt i 1896 og søger fortsat efter bedre måder at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme samt yde et bæredygtigt bidrag til samfundet. Tredive lægemidler udviklet af Roche er optaget på WHO's liste over essentielle lægemidler, blandt andet livsvigtige antibiotika, malariamidler og lægemidler til behandling af kræft. Ti år i træk er Roche blevet anerkendt af Dow Jones' bæredygtighedsindeks som den førende virksomhed inden for bæredygtighed i den farmaceutiske branche.

Roche-koncernen, der har hovedkvarter i Basel, Schweiz, er aktiv i over 100 lande og havde i 2018 omkring 94.000 ansatte verden over. I 2015 investerede Roche 11 milliarder schweizerfranc i forskning og udvikling og havde en omsætning på 56,9 milliarder schweizerfranc. Genentech, USA, er 100 % ejet af Roche-koncernen. Roche har aktiemajoriteten i Chugai Pharmaceutical, Japan. Yderligere oplysninger fås på www.roche.com.

I Danmark er Roche repræsenteret ved fire selvstændige selskaber: Roche Pharmaceuticals, Roche Diagnostics, Roche Diabetes Care og Roche Innovation Center of Copenhagen. Sidstnævnte er ét af Roches i alt syv forskningscentre i verden.