DTU's CO2-fangstanlæg på plads ved Mølleåværket i Lyngby

CO2-fangst - på en gang klimagevinst og god forretning

Et mobilt CO2-fangstanlæg udviklet på DTU er nu for første gang koblet til et fungerende biogasanlæg. Mølleåværket i Lyngby er første stop for demonstrationsanlægget, som vil gøre det mere rentabelt at fange COog dermed opgradere biogassen til værdifulde ressourcer.

Mølleåværket i Lyngby er et af de mange anlæg i Danmark, hvor der produceres biogas af spildevand. Her skal DTU’s mobile CO2-fangstanlæg i løbet af de næste par måneder vise, at det kan lade sig gøre at opgradere gassen på en energibesparende måde, så det kan betale sig at bruge den til andet end opvarmning.

Biogas består primært af drivhusgasserne metan og CO2. Biogassen kan umiddelbart brændes af for at skabe varme, men det er også muligt at opgradere den ved at skille de to gasser ad. Metanen kan blandt andet udnyttes i naturgasforsyningen, mens CO2’en som regel bare lukkes ud til omgivelserne. Men COer faktisk en værdifuld ressource, og derfor undersøger forskere fra DTU nu, hvordan den i stedet effektivt kan indfanges. Det sker i projektet BioCO2, som ledes af lektor på DTU Kemiteknik Philip Fosbøl. Og det er nu nået til den fase, hvor det mobile anlæg skal afprøves i virkeligheden.

Den mest karakteristiske del af anlægget er det høje tårn. Her bliver CO2’en ført gennem lange rør, hvor den kommer i kontakt med en væske med forskellige tilsætningsstoffer. Når CO2’en er optaget i væsken, er den fanget, og så vil den kunne udvindes igen i en renere form uden svovl og andre rester fra biogassen. Dermed forvandles den til en ressource, dvs. et produkt som kan sælges videre og udnyttes til andre formål.

”I stedet for at opfatte CO2 som et uønsket spildprodukt kan vi altså se på den som en råvare. I dag bliver COallerede udnyttet til mange formål, bl.a. i fødevare- og medicinalbranchen, til svejsning og andre industrielle processer. På DTU Kemiteknik undersøger vi desuden, om COkan bruges til produktion af syntetisk flybrændstof,” siger Philip Fosbøl.

Tryllestøv og varmepumper

Forskerne optimerer hele tiden på væsken, der fanger CO2’en.

”Det er vores tryllestøv, som vi forsøger at forbedre med nye tilsætningsstoffer, der kan reducere energiforbruget. Samtidig arbejder vi med nye måder at regenerere varmen på, og senest har anlægget fået integreret en varmepumpe,” siger Philip Fosbøl.

Der er lagt en stram plan for, hvordan det mobile anlæg i løbet af de næste år skal afprøves i forskellige sammenhænge. Det vil blandt andet blive koblet til et fynsk gårdanlæg og den københavnske forbrændingsanstalt Amager Bakke. Og derefter skal det sandsynligvis til cementvirksomheden Aalborg Portland.

”I et længere perspektiv er det meningen, at vores samarbejdspartner Pentair Union skal tage nogle af idéerne udviklet i projektet og lave en forretning ud af det. Vi stiler højt og forestiller os, at teknologien vil blive internationalt konkurrencedygtig, så den kan danne grundlag for et nyt eksporteventyr for Danmark,” siger Philip Fosbøl.