DTU's forskning og udvikling af elbiler sker nu i det nye elbilslaboratorium på Lyngby Campus. Foto: Joachim Rode.

Stort tema: Elbiler - et lift til det fossilfri samfund

Elektroteknologi Transport og logistik Energi

Ladetiden, rækkevidden og afgifterne. Der er udfordringer nok for elbilerne. Alligevel er elbilen den eneste langsigtede løsning, hvis transportsektoren skal blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Transportsektoren står for cirka en fjerdedel af den samlede globale CO2-udledning, og andelen er stigende. Personbiler og varebiler udleder omkring 70 procent af vejtransportens CO2 i EU. Det skyldes, at de fleste biler kører på fossile brændstoffer. Hvis målet om et fossilfrit samfund i 2050 skal nås, er elektrificering af transportsektoren en vigtig del af løsningen.

Nedenfor kan du læse flere artikler om DTU's forskning og udvikling af elbiler:

 

Foto: Joachim Rode
                                                                                            Foto: Joachim Rode 

"Elbilen er den langsigtede løsning"

Elbilen er nøglen til den grønne omstilling, hvor transportsektoren bliver uafhængig af fossile brændstoffer. Det vurderer Niels Buus Kristensen, der er institutdirektør ved DTU Transport. Han er en af de centrale skikkelser i Danmark, når det gælder transportøkonomi og klimaløsninger. Han er medlem af regeringens klimaråd, og han har desuden været med i den tidligere regerings klimakommission og trængselskommission. I denne artikel svarer Niels Buus Kristensen på spørgsmål om, hvorfor elbilen er en bedre klimaløsning end investeringer i offentlig transport, biobrændstoffer og højere afgifter som roadpricing og betalingsringe.

Læs hele artiklen her.

 

Foto: Joachim Rode                                                  
                                                                                          Foto: Joachim Rode

Bilen bliver mere end et transportmiddel

Fremtidens elbiler kan dække flere behov end blot transport. Nissan har sammen med forskere fra DTU Elektro taget de første skridt i udvikling af de nye elbiler. Det sker i projektet Nikola.

Læs hele artiklen her. 

 

Foto: Joachim Rode 
                                                                                            Foto: Joachim Rode 

Batteriet er elbilens hjerte

Batterier, der er dobbelt så effektive som nu, kan være det, der giver elbilerne deres endelige gennembrud. Det er målet for et europæisk, DTU-ledet forskningsprojekt, som bygger på avanceret materialeforskning.

Læs hele artiklen her.

 

Foto: Colourbox  
                                                                                                   Foto: Colourbox 

Økonomien er det altafgørende

Forskningen viser, at økonomien er den vigtigste faktor, når beslutningen om elbil eller benzinbil skal træffes.

Læs hele artiklen her.

 

Foto: Nissan 
                                                                                                           

                                                                                                   Foto:Nissan

Fremtidens elbil

Hvordan vil elbilen udvikle sig? Lektor Esben Larsen fra DTU Elektro kommer med sine bud om hvad vi kan forvente, når det gælder opladning, energieffektivitet, batterier, driftsomkostningerne, Vehicle-to-grid og andre services.

Læs hele artiklen her.

 

Facts om transport og CO2

1. januar 2009 udgjorde den danske bestand af elbiler 40 styk. 1. januar 2015 kører 3.175 elbiler på de danske veje.

Kilde: Dansk Elbil Alliance

 

 

I 2014 blev 1.575 nye elbiler indregistreret i Danmark. 2015 ser ud til at blive rekordår: Allerede 1. august 2015 var der 1.312 nyregistrerede elbiler.

Kilde: Dansk Elbil Alliance

 

 

Hvis Danmark skal være fossilfrit i 2050, skal de sidste personbiler drevet på benzin eller diesel i princippet sælges i 2034, idet levetiden af personbiler er ca. 15 år.

Kilde: Rapporten ’Fossilfri transport 2050’ af Dansk Energi i 2013

 

 

Vejtransporten udgjorde i 2010 ca. 25 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger.

Kilde: Rapporten ’Fossilfri transport 2050’ af Dansk Energi i 2013

 

 

Lette køretøjer, dvs. personbiler og varebiler, står for ca. 70 % af vejtransportens CO2-udledning i EU.

Kilde: Energistyrelsen

 

 

Størrelsen på den globale bilpark er forudset til at være tredoblet i 2050 og vil omfatte over to milliarder biler.

Kilde: IEA – The International Energy Agency

 

 

94 % af energiforbruget i transportsektoren dækkes i dag af fossilt brændstof.

Kilde: Energistyrelsen