Foto: DTU

Indeklimaet påvirker vores søvnkvalitet og præstationsevner

Indeklima
Indeklimaet påvirker vores nattesøvn og dermed vores præstationer den efterfølgende dag. Det viser et forsøg, som DTU Byg har udført på et af DTU’s kollegier. Forsøget påviser en klar sammenhæng mellem godt indeklima, god søvn og gode præstationer og er første skridt på vejen til større viden på dette forskningsområde.

Forskere har længe haft det på fornemmelsen, men nu er det påvist: Indeklimaet i vores soveværelser påvirker vores søvn og dermed indirekte vores præstationsevne dagen efter.

Det er den overordnede konklusion fra et forsøg, der undersøger sammenhængen mellem luftkvalitet, søvnkvalitet og koncentration den efterfølgende dag.

”Vi bruger cirka en tredjedel af vores liv på at sove. Derfor er det relevant for os som indeklimaforskere at undersøge, hvordan indeklimaet i dit soveværelse kan påvirke din søvnkvalitet og dermed indirekte din koncentrationsevne næste dag,” forklarer Pawel Wargocki, der er lektor på DTU Byg. Sammen med kollegerne Peter Strøm-Tejsen, Daria Zukowska og David Wyon udførte han det omtalte forsøg, der viser, at indeklimaet påvirker vores nattesøvn direkte.

"Vi bruger cirka en tredjedel af vores liv på at sove. Derfor er det relevant for os som indeklimaforskere at undersøge, hvordan indeklimaet i dit soveværelse kan påvirke din søvnkvalitet og dermed indirekte din koncentrationsevne næste dag."
Pawel Wargocki

Forsøget blev udført i 2015 på et af kollegierne på DTU’s campus i Lyngby. Forsøgspersonerne bar en elektronisk måler om håndledet, der blev brugt til at fastslå, hvornår de sov. Derudover skulle forsøgspersonerne udfylde en række spørgeskemaer og logiske tests om morgenen, umiddelbart efter de var vågnet.

Resultaterne fra forsøgene var klare: En forbedring af luftkvaliteten i soveværelset kunne aflæses i de spørgeskemaer og tests, forsøgspersonerne udfyldte dagen efter.

Lille forsøg, men stort skridt henimod større viden

Resultaterne fra forsøget blev udgivet i artiklen “The effects of bedroom air quality on sleep and next-day performance”, som blev bragt i tidsskriftet Indoor Air. Artiklen blev for nylig udvalgt blandt 192 artikler til at modtage Indoor Air ”Best Paper Award 2013-2016”, som blev uddelt til i alt seks artikler.

Pawel Wargocki er meget tilfreds med anerkendelsen. Ifølge ham er dette forholdsvis lille forsøg et stort skridt henimod at få større viden om sammenhængen mellem indeklima og søvnkvalitet – og indirekte mellem indeklima og præstationsevner.

”Vores forsøg er kun første skridt i at forske i sammenhængen mellem indeklima og søvnkvalitet. Der er stadig meget arbejde forude, og derfor glæder det mig, at vores resultater og ikke mindst forskningsområdet er blevet anerkendt ved, at netop vores artikel er blevet udvalgt til at modtage en Best Paper Award fra et af de mest anerkendte tidsskrifter inden for området,” siger Pawel Wargocki.

Fakta om forsøget

Forsøget fandt sted på et af kollegierne på DTU’s campus i Lyngby. Forsøget var delt i to: Et pilotforsøg og et hovedforsøg.

I både pilot- og hovedforsøget bar forsøgspersonerne en elektronisk måler om håndledet, der blev brugt til at fastslå, hvornår de sov. Derudover skulle forsøgspersonerne udfylde en række spørgeskemaer og logiske tests om morgenen, umiddelbart efter de var vågnet.

I pilotforsøget fik 20 studerende til opgave at sove med åbent vinduet i en uge og i en uge med lukket vindue. Om dagen var forsøgspersoner frit stillet til at åbne eller lukke vinduet efter behag. Formålet var at undersøge, om luftkvaliteten ændrede sig i soveværelser med henholdsvis åbent og lukket vindue, og om denne ændring i givet fald påvirkede søvnkvaliteten.

I hovedforsøget fik 16 kollegiebeboere installeret en mekanisk luftventilation i værelserne, som blev aktiveret, når luftkvaliteten blev forringet. Her blev forsøgspersonerne udsat for en uge med den mekaniske ventilation slået til og en uge med systemet slået fra. Det var ellers uvist hvornår de var i hvilken situation.

Forsøget blev støttet økonomisk af Det Frie Forskningsråd.