Foto: Mikael Schlosser

Lille nedgang i ansøgningstal – men andelen af kvinder stiger

Lidt færre unge end sidste år har søgt ind på DTU – til gengæld er andelen af kvindelige ansøgere steget.

Det samlede antal ansøgninger til DTU er faldet med 2 procent fra 7.837 sidste år til 7.657 i år. Det viser opgørelsen over antallet af ansøgere til de videregående uddannelser i Danmark.

”Diplomingeniør- og civingeniøruddannelserne er stadig nummer fire og fem på listen over de mest søgte uddannelser, og jeg kan i hvert fald love dem, der bliver optaget på DTU, at de skal i gang med en fantastisk uddannelse med store muligheder for at påvirke verden i en positiv og bæredygtig retning,” siger dekan for DTU’s bacheloruddannelser, Lars D. Christoffersen.

Årets ansøgningstal viser en lille stigning i andelen af kvinder, som er er søgt ind på DTU’s uddannelser. Sidste år var andelen af kvindelige ansøgere til DTU 31 procent, og den er i år vokset til 32 procent.

”Historisk set er ingeniøruddannelserne domineret af mandlige ansøgere, men vi arbejder hårdt på at ændre den skæve kønsfordeling. Derfor er vi glade for, at udviklingen går den rigtige vej,” siger Lars D. Christoffersen.

Selvom antallet af ansøgere til DTU er faldet en smule, er der stadig langt flere ansøgere end der er studiepladser. Derfor vil DTU også i år få fyldt op og igen lukke flere uddannelser med høje kvotienter.

I alt har 88.754 unge indsendt deres ansøgning til en videregående uddannelse. Det er lidt færre end sidste år, da tallet lå på 89.700 svarende godt til et fald på godt 1 procent.

2.827 ansøgere har søgt ind på DTU’s civilbachelor- og diplomingeniøruddannelser som deres 1. prioritet sammenholdt med 2.966 ansøgere i 2018. Det er en nedgang på 5 procent i forhold til sidste år.

Bacheloruddannelsen

Antallet af 1. prioritetsansøgere til DTU’s bacheloruddannelser er faldet fra 1.773 i 2018 til 1.690 i år. En nedgang på 5 procent.

På bacheloruddannelsen er det især Kunstig Intelligens og data samt den engelsksprogede bacheloruddannelse i General Engineering, der igen i år har trukket mange ansøgere til. Sidstnævnte er den mest søgte uddannelsesretning med 418 ansøgere, heraf 192 som 1. prioritet.

De to bacheloruddannelser Kunstig intelligens og data samt Bæredygtig energidesign, der blev oprettet sidste år, ser ud til også i år at få et flot optag.

Diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen ved DTU har i år 1.137 1. prioritetsansøgninger mod 1.193 sidste år, svarende til et fald på 5 procent forhold til sidste år.

På diplomingeniøruddannelsen er det igen i år uddannelsesretningerne Byggeri og infrastruktur, Softwareteknologi samt Bygningsdesign, der er de mest søgte uddannelser.

Den 26. juli får ansøgerne svar på, om de er kommet ind på deres uddannelse. 

Udvikling i ansøgertallene 2011-2019

År 2011 2012 2013 2013*) 2014**) 2015 2016 2017 2018  2019
Ansøgninger i alt 4.193 4.444 6.045 5.931 6.465 7.583 7.325 7.837  7.657
Med DTU som 1. prioritet 1.591 1.680 2.267 2.090 2.294 2.538 2.816 2.776 2.966  2.827

*) Tallene for 2013 er uden de engelsksprogede uddannelser og Bæredygtig energi.
**) Tallet for 2014 kan ikke sammenlignes med tildligere år pga. ændringer af udbuddet af diplomingeniøruddannelserne.