Foto: Vibeke Hempler.

Tre nye Villum Young Investigators

Optik Magneter Bioenergi Energieffektivisering Energilagring Software og programmering Computerberegning Elektrokemi
Tre unge DTU-forskere hædres som Villum Young Investigators og modtager næsten 10 mio. kr. hver til deres forskning.

Siden 2011 har Villum Young Investigator-programmet støttet unge, ambitiøse forskeres tidlige karriere. 

I år hædres 15 forskertalenter med bevillinger fra programmet og modtager mellem syv og ti millioner til deres forskning. Tre er fra DTU.

Forsker Francesco Da Ros fra DTU Fotonik modtager 9,9 mio. kr. til at udvikle en optisk processorenhed til højhastigheds-kunstig intelligens-systemer.

Kunstig intelligens og machine learning har potentiale til radikalt at ændre den måde, vi lever, bedriver videnskab og behandler information på. Men de fleste løsninger fungerer i dag på baggrund af klassisk elektronik, som både er energikrævende og langsom. I hvert fald set i forhold til Francesco Da Ros' projekt, som i stedet er baseret på fotoniske enheder, hvor informationerne bæres af lys. Det kan gøre det muligt at øge hastigheden, samtidig med at energibehovet sænkes. Bevillingen finansierer modtageren, en postdoc, to ph.d.-studerende og udstyr.

Lektor Karen Chan fra DTU Fysik modtager 9,9 mio. kr. til at udvikle computerbaseret elektrokemi til bæredygtig værdiforøgelse af biomasse.

Biomasse fra affald kan udnyttes som byggesten i brændstof- og kemikalieprodukter, som i dag er baseret på fossile brændstoffer. Ved hjælp af elektrokemisk katalyse kan man konvertere energi fra biomassen og gøre det muligt at lagre den fluktuerende strøm fra vedvarende energikilder. Karen Chan vil i projektet klarlægge og udnytte designprincipper til at lave effektive og billige katalysatorer, som kan øge værdien af biomasse. Bevillingen vil finansiere tre ph.d.-studerende, to postdocs samt computerressourcer.

Lektor Thomas Olsen fra DTU Fysik modtager 9,9 mio. kr. til at forske i todimensional magnetisme.

Man har i mere end 50 år antaget at magnetisme ikke kan eksistere i to dimensioner (2D). Ikke desto mindre er det for nylig blevet vist, at 2D-materialet CrI3 er magnetisk ved temperaturer under 45 K. Den grundlæggende mekanisme er dog fundamentalt forskellig fra den, der er bag  magnetisme, som vi kender det. Thomas Olsen vil udvikle en teori, som ved hjælp af kvantemekaniske computersimuleringer kan levere præcise forudsigelser om de magnetiske egenskaber i 2D.

Om Villum Young Investigator

Villum Young Investigator-programmet støtter særligt talentfulde yngre forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ansøgerne skal have et klart defineret mål med deres forskning fem år frem og projektet skal være af et sådant omfang, at udførelsen kræver etablering af en forskningsgruppe.

Det er muligt at søge om 7-10 mio. kr., inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger. En stor del af midlerne går typisk til ansættelse af ph.d.er og postdocs i forskningsgruppen. Der er i alt afsat 150 mio. kr. til programmet i 2020.

Sammen med bevillingen får de 15 unge forskere mulighed for at indgå i et helt særligt Villum Young Investigator-fællesskab. Her mødes programmets aktive bevillingsmodtagere hvert år til 1-2 seminarer med fokus på fx rekruttering og forskningsledelse. 

For danske universiteter og forskningsinstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

De første modtagere af Villum Young Investigator blev fundet i 2012. Siden da har 165 unge forskere modtaget bevillinger i programmet.

Kilde: Velux Foundations.