Foto DTU

Fremgang for bacheloruddannelserne på DTU

2.776 unge har søgt ind på DTU’s civilbachelor- og diplomingeniøruddannelser som deres 1. prioritet i 2017. Civilingeniørbacheloruddannelsen går frem med 3 pct.

Da ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb i dag, havde DTU modtaget 2.776 førsteprioritetsansøgninger til diplom- og civilingeniøruddannelserne. Det er et lille fald på 1 pct. i forhold til 2016, hvor der var 2.816 ansøgere.

Samlet har DTU oplevet et svagt fald i antallet af ansøgninger - nemlig fra 7.583 ansøgninger i 2016 til 7.325 ansøgninger i 2017. Tendensen er den samme på landsplan. Her har i alt 90.563 indsendt deres ansøgning til en eller flere videregående uddannelser. Det er 3,7 pct. færre end sidste år. På trods af et fald på landsplan har DTU formået næsten at fastholde antallet af ansøgere fra sidste år.

”Vi glæder os over, at vi stort set har det samme antal ansøgninger som sidste år, og at vi formodentlig får fyldt alle vores uddannelsespladser op. Det er glædeligt, fordi samfundet kommer til at mangle ingeniører i fremtiden.” siger Philip Binning, der er dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne på DTU.

Civilingeniørbacheloruddannelsen går frem
Han lægger særlig vægt på, at civilingeniørbacheloruddannelsen er gået frem med 3 pct. Antallet af 1. prioritetsansøgere til DTU’s bacheloruddannelser er således steget fra 1.584 i 2016 til 1.638 i år.

Specielt den engelsksprogede bacheloruddannelse General Engineering, som udbydes for anden gang, har trukket mange ansøgere til. I alt 360 ansøgninger hvoraf 200 er 1. prioritet. Foruden General Engineering er det bacheloruddannelserne Softwareteknologi, Design og innovation samt Matematik og teknologi, der er de mest søgte uddannelser. 

Diplomingeniøruddannelsen ved DTU har i år fået 1.138 1. prioritetsansøgninger mod 1.232 sidste år. Det giver et fald på otte pct. 1. prioritetsansøgninger i forhold til sidste år. På diplomingeniøruddannelsen er det igen i år uddannelsesretningerne Byggeri og infrastruktur, Maskinteknik samt Softwareteknologi, der er de mest søgte uddannelser.

På trods af en mindre nedgang i ansøgerantallet, forventer DTU at hovedparten af pladserne på diplomingeniøruddannelsen bliver besat.

Kontakt:

Philip Binning, dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne, DTU, mobil: 2173 8309

 

Udvikling i ansøgertallene 2002-2016

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013*) 2014**) 2015 2016 2017
Ansøgninger i alt 1.624 1.873 2.069 2.295 2.352 2.497 2.671 2.946 3.422 4.193 4.444 6.045 5.931 6.465 7.583 7.325
Med DTU som 1. prioritet 1.055 1.123 1.005 1.109 1.148 1.215 1.231 1.343 1.402 1.591 1.680 2.267 2.090 2.294 2.538 2.816 2.776

*) Tallene for 2013 er uden de engelsksprogede uddannelser og Bæredygtig energi.

**) Tallet for 2014 kan ikke sammenlignes med tildligere år pga. ændringer af udbuddet af diplomingeniøruddannelserne.