Foto: GreenLab Skive

Stort elektrolyseanlæg skal sætte gang i brintproduktion

Elektroteknologi og automatisering
Dansk brintprojekt i stor skala får grønt lys fra EU. Målet er at skabe energiløsninger, der kan eksporteres og sætte gang i den grønne omstilling.

Opførelsen af et elektrolyseanlæg på 100 MW har netop fået 30 mio. euro i støtte fra EU's Horizon 2020-program. Nu går projektet GreenHyScale officielt i gang i den grønne industri- og energipark GreenLab Skive, der huser en forskningsplatform til at udvikle nye teknologier. Det sker sammen med en række partnere, der er verdensførende inden for havvind og vedvarende energiløsninger.

Det nye anlæg benytter en af de såkaldte Power-to-X-teknologier, som skal omdanne vedvarende sol- og vindenergi til det bæredygtige brændstof brint, der fremhæves som en vej til at undgå kulstof i sektorer, hvor det er vanskeligt kun at bruge ren elektricitet som f.eks. langdistancetransport og stålproduktion. Projektet er det hidtil største af sin slags.

I dag spiller brint og grønne brændsler lavet af vind og sol stadig kun en lille rolle i energisystemet, men i løbet af få år ventes Power-to-X at blive en stor og vigtig brik i fremtidens grønne puslespil. Målet med projektet er at vise, hvordan man kan anvende og udnytte elektrolyse i stor skala - både på land og på vand. Det skal være med til at sætte prisen på brint ned, så efterspørgslen stiger og sætter gang i den grønne omstilling.

”CO2-neutrale løsninger er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Med dette elektrolyseanlæg kan vi producere brint, grøn metanol eller grøn ammoniak. Det kan anvendes til elektricitet eller bruges i procesindustrien og transportsektoren, hvor især den tunge trafik og skibsfarten kalder på grønne drivmidler,” siger Gregor Giebel, der er seniorforsker på DTU Vindenergi.

Driftsløsninger og livscyklusvurderinger

DTU’s forskere understøtter designet af anlæggets elektrolysesystem, udvikler driftsløsninger og gennemfører livscyklusvurderinger. Derudover forsker DTU i, hvordan brintanlægget spiller sammen med de øvrige vedvarende energianlæg i GreenLab Skive, hvor det bliver knyttet sammen med erhvervsparkens anlæg og infrastruktur.

DTU forsker også i, hvordan brintanlægget spiller sammen med det øvrige samfund. Her ser DTU’s forskere på de brede samfundsmæssige perspektiver ved at indføre teknologien – lige fra de politiske beslutninger bliver taget til, hvordan implikationerne af brintproduktionen håndteres i lokalsamfundene.

I første omgang opføres et demonstrationsprojekt i GreenLab Skive på 6 MW, der efter planen skal stå færdigt i 2022. Derefter skal projektet opskaleres til et elektrolyseanlæg på 100 MW. Projektet skal stå færdigt i 2024.