Foto: Mikal Schlosser

Tema: Smart Cities - grønne, intelligente løsninger i byen

Energi Informationsteknologi Miljø og forurening Transport og logistik
Byerne er udfordrede: Trafikken skal glide, vejene belyses, bygningerne opvarmes og vandet renses. Det kræver intelligente løsninger.

Verdens befolkning strømmer til byerne, og tendensen ser kun ud til at fortsætte. Den hastigt stigende befolkningstæthed sætter byerne under voldsomt pres verden over. Derfor er begrebet ’smart cities’ hot i øjeblikket. For en løsning på byernes udfordringer er netop, at de bliver ’intelligente’ – dvs. at de udnytter de muligheder, den digitale tidsalder tilbyder i form af dataopsamling fra bl.a. sensorer og mobiltelefoner til at udvikle intelligente – og grønne – løsninger på en række af storbyens udfordringer.

Nedenfor kan du læse flere artikler fra temaet Smart Cities, der er bragt i Magasinet Dynamo #44.

 

På vej mod intelligent trafikstyring


Foto: Jacob Senstius

Et vigtigt skridt mod en mere effektiv afvikling af byens trafik er, at man ved, hvor mange cyklister, fodgængere og bilister der er på hvilke steder, hvornår de er der, og hvor hurtigt de bevæger sig. Nu har forskere undersøgt, om man via trafikanternes smartphones kan tælle og identificere dem.
Læs artiklen her.

Grøn bølge på supercykelstierne


Foto: Mikal Schlosser

Københavns Kommune, Google og DTU samarbejder for at finde ud af, om dataopsamling fra mobiltelefoner kan udnyttes specifikt til at skabe bedre mobilitet for byens cyklister. Læs artiklen her.  

Software sparer varme i byen for millioner

Foto: Mikal Schlosser
Foto: Mikal Schlosser

For en sikkerheds skyld var vandet i fjernvarmen tidligere rigeligt varmt. Med software udviklet på DTU kan temperaturen i nettet sænkes 3-10 grader, uden at forbrugerne fryser. Læs artiklen her.

Rent vand på grøn strøm


Foto: PantherMedia

Snedig software sætter operatørerne i stand til at flytte de mest energislugende processer i spildevandssystemet til tidspunkter, hvor der er rigeligt af billig vedvarende energi. På den måde hjælper anlæggene med at stabilisere energisystemet. Læs artiklen her. 

Byerne kan blive fossilfri, hvis de tænker "smart"


Foto: Mikal Schlosser

Byerne er de helt store energislugere og dermed også CO2-udledere. Men netop byernes mange forskellige infrastrukturer og energienheder kan være nøglen til at udvikle det fossilfrie samfund, mener DTU-professor Henrik Madsen, fra DTU Compute. Han står i spidsen for forskningsprojektet CITIES: Center for IT-Intelligent Energy Systems in Cities. Læs artiklen her.  

Lys over fremtidens by


Foto: Mikal Schlosser

Midt i december 2015 blev afslutningen af FN’s internationale lysår 2015 markeret med en konference i Den Sorte Diamant. Her blev det slået fast, at lysets betydning rækker langt ud over lysets år. Vi står foran en veritabel revolution, som vil ændre fundamentalt på, hvordan vi bruger det elektriske lys. Et eksempel på, hvordan de mange nye muligheder skal udforskes og demonstreres, er projektet Lighting Metropolis. Læs artiklen her.

Laboratorium for smart energi


Foto: Ole Malling, By & Havn

I Københavns nye bydel Nordhavn er forskere, myndigheder, forsyningsselskaber og industrien i gang med at demonstrere i praksis, hvordan fremtidens energiforsyning og -forbrug bliver ’smart’. Læs artiklen her.