Foto: Maersk Oil

Nyt forskningscenter skal fremtidssikre dansk olieindvinding

Energi
Et nyt stort forskningscenter på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med op til 100 forskere skal være med til skabe nye olieindtægter i milliardstørrelsen. DUC (Dansk Undergrunds Consortium) har investeret 1 milliard i centret, der skal forske i, hvordan en større andel af olie- og gasreserverne kan hentes op fra Nordsøen.

Som direktør for centret har DTU ansat Bo Cerup-Simonsen, der oprindeligt er ingeniør og ph.d. fra DTU, og i de sidste mange år har været brobygger mellem forskning og erhvervsliv. Senest som leder for Mærsk Maritime Technology, der står bag design og teknologi for verdens mest energieffektive containerskib, Triple-E.

”Hver eneste ekstra tønde olie, man kan indvinde fra Nordsøen, skaber flere skatteindtægter. Samtidig kan det være med til at sikre Danmarks forsyningsuafhængighed i en længere årrække end hidtil forudset. Der er et stort potentiale i den danske Nordsø, men undergrunden er kompleks og derfor skal der nytænkning til at øge indvindingsgraden. Men hvis det lykkedes, så forventes hvert ekstra procentpoint i indvindingsgraden at kunne øge produktionsværdien med knap 70 milliarder,” fastslår Bo Cerup-Simonsen. Han tiltræder som chef for centret 1. juli i år.

Øget forskning
Undergrunden i den danske del af Nordsøen består af tætte kalkholdige lag, der gør det vanskeligt at indvinde olie og gas. Derfor er der brug for øget forskning og ny viden for at kunne øge mængden af den olie og gas, der kan hentes op. I dag forventer man at kunne indvinde omkring 26 pct. fra den danske del af Nordsøen, mens indvindingsgraden i Norge og Storbritannien, hvor de olieholdige lag i undergrunden i højere grad består af sandsten, ligger på henholdsvis 41 og 46 pct.

”Med en bevilling på 1 milliard kroner får Danmark et unikt forskningscenter af meget høj international klasse. Det er fantastisk, at vi nu har mulighed for at samle alle relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer og dermed skabe en hel ny forskningsmæssig dynamik. Centret vil ikke kun være til gavn for olie- og gasindvindingen, men det vil også kunne tiltrække forskere på allerhøjeste niveau, hvilket bidrager til uddannelsen af fremtidens kandidater. Centret vil skabe stor opmærksomhed, og DTU vil også på dette område være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og internationale universiteter i verdensklassen,” fastslår rektor på DTU Anders Overgaard Bjarklev.

Integreret forskningsindsats
Bevillingen på 1 mia. kr. fordeles over 10 år og betales af DUC, der består af A.P. Møller – Mærsk (operatør med 31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), Chevron (12 pct.) og den statsejede Nordsøfonden (20 pct.).Den længere tidshorisont giver mulighed for en samlet og integreret forskningsindsats.

”Centret er en investering i at forlænge produktionen fra den danske del af Nordsøen. Vi har allerede produceret olie i over 40 år, og der er brug for nytænkning for at kunne fortsætte mange år endnu. Ved at skabe sikkerhed og arbejdsro for forskerne via en lang bevillingsperiode samt et tæt samarbejde til industrien, har vi ønsket at skabe de bedste forudsætninger for at opnå resultater, der kan komme i anvendelse. Hvis det lykkes at finde nye metoder, som kan skabe øget indvinding, vil det være til gavn for både industrien og den danske stat,” siger Troels Albrechtsen, Head of Corporate Technology and Projects i Maersk Oil og formand for DUC’s Operations Committe.

Det nye forskningscenter vil have base hos DTU i Lyngby og indgå i et tæt forskningssamarbejde med blandt andet Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS.

Læs mere på Center for Olie og Gas - DTU 

Kontaktinformation for flere oplysninger:

Bo Cerup-Simonsen; chef, Center for Olie og Gas - DTU, mobil: 21.78.94.03
Anders Overgaard Bjarklev, rektor, DTU, mobil: 20.76.15.12
Troels Albrechtsen, Head of Corporate Technology and Projects i Maersk Oil og formand for DUC’s Operations Committe, kontakt Maersk Oils kommunikationsafdelingen 21.47.62. 59