Foto: DTU/Arkiv

120 mio. kr. til to nye centre på DTU

Bioteknologi og biokemi Fysik Rumforskning
En stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til to nye grundforskningscentre skal sikre DTU og Danmark en førende international placering inden for forskning i mikroorganismer og makroskopisk kvanteteknologi. Derudover får DTU part i et tredje grundforskningscenter, som bliver forankret på Københavns Universitet og skal forske i universets tidlige udvikling.

De nye såkaldte Centers of Excellence vil betyde et stort løft til den tekniske og naturvidenskabelige grundforskning på DTU.

”Det er glædeligt, at vi på DTU kan indvie to nye grundforskningscentre på områder, der har så væsentlig samfundsmæssig betydning. Både kvanteteknologi og forskningen i mikroorganismers produktion af antibiotiske stoffer er områder, hvor udviklingen i øjeblikket går utrolig stærkt – og hvor nye forskningsmæssige landvindinger kan være af afgørende betydning for den medicinske behandling og for hele opbygningen af vores informationssamfund,” siger DTU’s forskningsdekan Katrine Krogh Andersen.  

”Jeg er heller ikke i tvivl om, at vores stærke samarbejde med erhvervslivet vil gøre det muligt for danske virksomheder at drage nytte af de nye forskningscentre til at skabe yderligere innovation og vækst”.

Danmarks Grundforskningsfond har netop udpeget de 10 forskningsområder, som den bevilger midler til. I alt 600 mio. kr. bliver investeret i 10 nye Centers of Excellence, hvoraf de to altså er placeret på DTU, mens DTU deltager i et tredje grundforskningscenter, der placeres på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Centrene bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse med fire år, hvilket der er afsat yderligere 400 millioner kr. til.

Der er i forvejen fem Centers of Excellence på DTU:

 

De to nye Centers of Excellence på DTU:

 

Foto: Joachim Rode           

Professor Ulrik Lund Andersen står i spidsen for Center for Macroscopic Quantum States.

Foto: Joachim Rode

 

Makroskopisk kvanteteknologi

Professor Ulrik Lund Andersen, Center for Macroscopic Quantum States, modtager op til 63 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond.

Der er i disse år et internationalt kapløb om udviklingen af nye systemer, som er bedst egnede til at isolere og styre kvanteobjekter. Professor Ulrik Lund Andersen er en del af feltets udbrydergruppe, særligt lægger han sig i front med ekspertise indenfor generaliserede kvantemålinger og kvanteinformations processering i optiske og faststoffysiske systemer.

Centerkonstruktionen giver mulighed for at kombinere tre teknologiske platforme i ét laboratorium; kvanteoptik, opto-mekanik og farvecentre i diamant. Denne kombination findes ikke andre steder i verden, og Ulrik Lund Andersen forventer med netop denne kombination at kunne skabe helt nye makroskopiske kvantetilstande af lys og faststof, som muliggør udforskningen af grænselandet mellem den klassiske fysik og kvantefysikken og fører til revolutionerende nye teknologier indenfor kommunikation, computere og sensing.

Kvantemekanikkens absurditeter og ikke-intuitive natur, der ved første møde kan virke som verdensfjerne akademiske udskejelser, kan meget vel rumme kimen til nye videnskabelige gennembrud og en revolution af informationssamfundet.

Foto: Joachim Rode

Professor Lone Gram står i spidsen for det nye Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites.

Foto: Joachim Rode

 

Mikroorganismers produktion af antibiotiske stoffer

Professor Lone Gram, Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, modtager op til 58 millioner kr. fra Danmarks Grundforskningsfond.

Mikroorganismer er fundamentale for vores eksistens, og Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites vil udforske en ny mikrobiologisk dimension. Centrets arbejde vil få stor betydning for alle de områder, hvor vi udnytter eller bekæmper mikroorganismer. De omsætter organiske stoffer i alle økosystemer og er fundamentet for alt liv. Mange kan forårsage sygdom og andre har sundhedsgavnlige effekter. Centret vil fokusere på udforskning af mikroorganismers sekundære metabolitter, og det vil med stor sandsynlighed åbne nye veje for opdagelsen af mikrobielle bioaktive molekyler og give nye muligheder for udvikling af mikroorganismer som bioteknologiske cellefabrikker.

Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites har til formål at finde ud af, hvilken effekt mikrobielle sekundære metabolitter har på andre mikroorganismer i deres naturlige miljø. Vi har traditionelt opfattet dem som konkurrence-stoffer, men i naturlige miljøer produceres de sjældent i mængder, der har antibiotisk effekt.

Det er centrets hypotese, at de sekundære metabolitter udgør et net af signalmolekyler, der direkte påvirker mikroorganismernes genudtryk, adfærd og stofskifte og dermed har afgørende betydning for sammensætning og funktion af mikrobiologiske samfund. Centret vil udforske dette i et tværdisciplinært samarbejde med brug af sekvens-baserede, analytisk-kemiske, molekylære, bioinformatiske og klassiske mikrobiologiske metoder.

DTU Space får part i et Center of Excellence på Københavns Universitet

Det nye grundforskningscenter kaldes Cosmic Dawn Centre (DAWN), hvor DTU Space i samarbejde med Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet skal udforske det tidlige univers.

De to institutter får unik adgang til data fra nye super-rumteleskoper og kommer til at arbejde tæt sammen om at undersøge og afdække de helt store spørgsmål om vores univers: Hvornår blev de første stjerner, galakser og sorte huller dannet?

”Med det tætte samarbejde åbnes store muligheder for, at danske forskere kan være med helt i front inden for forskningen i universets tidlige udvikling. Det er et projekt, der rækker et godt stykke ind i fremtiden, og dermed også kan gavne yngre forskere,” siger seniorforsker på DTU Space Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, der er ansvarlig for DTU’s andel i projektet.

Centeret placeres på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, som har omkring to tredjedele af den samlede bevilling på op til i alt 66 mio. kr., mens DTU Space får den sidste tredjedel.