Foto: Privat

DTU underskriver aftale om personlig medicin i Singapore

Bioteknologi og biokemi
Ny samarbejdsaftale styrker DTU’s position inden for personlig medicin. Målet er mere fokuseret patientpleje og omkostningsbesparelser.

Den 30. november overværede statsminister Lars Løkke Rasmussen underskrivelsen af en hensigtserklæring mellem DTU Bioinformatik og Singapores agentur for Videnskab, Teknologi og Forskning (A*STAR).

Parterne vil samarbejde om forskning, uddannelse, udveksling af undervisere og andet personale inden for personlig medicin samt om it og sikkerhed. Haja Kadarmideen, institutdirektør, DTU Bioinformatik, forventer, at samarbejdsaftalen vil tiltrække vigtige interessenter i Singapore og Danmark:

”Vi ønskede at skabe et fundament for fælles projekter, der kan påvirke områder som skræddersyede behandlinger med udgangspunkt i patienternes genomdata, men også datasikkerhed og bioinformatik i forbindelse med deling og analyse af patientdata,” siger Haja Kadarmideen.

“Jeg glæder mig meget til at følge og deltage i udviklingen af vores strategiske partnerskab med vores partnere fra Singapore.”

Både DTU og A*STAR har kernekompetencer og infrastrukturer, der gør dem til internationalt førende aktører inden for personlig medicin. DTU Bioinformatik har mange års erfaring med hospitaler og kliniske forskningscentre, og DTU huser den danske supercomputer til High Performance Computing inden for bio- og lægevidenskab.

A*STAR og dets Biomedical Research Council udgør en kompetenceklynge inden for forskellige forskningsinstitutioner og -discipliner, herunder genomik, onkologi og organoid biologi. Det gør A*STAR til en globalt førende forskningsinstitution inden for personlig medicin i Singapore.

Mere varierede genomdata
Ifølge Haja Kadarmideen har begge parter meget at vinde ved samarbejdet, og kan desuden opnå et mere nuanceret og globalt validt syn på personlig medicin.

Danmark og Singapore er næsten lige store, og begge lande har velfungerende patientjournalsystemer og adgang til at udnytte dataene i disse. Danmark kan få glæde af, at Singapores patientjournaler har en langt større genetisk diversitet, fordi der findes så mange forskellige etniske befolkningsgrupper i Singapore, hvilket er en vigtig faktor i udviklingen af medicin til forskellige etniske grupper.

Singapore kan på den anden side få gavn af Danmarks meget detaljerede patientjournaler og den måde, det danske sundhedsvæsen er organiseret på. Danmark er f.eks. i øjeblikket ved at iværksætte sit hidtil største sundhedsinitiativ, nemlig etableringen af en infrastruktur for skræddersyet medicin til hospitaler og klinikere, og hvor der også inddrages forskningsinstitutioner.