Vand

Der er strøm i skidtet

Danske renseanlæg er nogle af verdens mest bæredygtige. De udvinder nemlig strøm og varme fra spildevandet ligesom de udnytter næringsstofferne i slammet. Ph.d.-projekt fra DTU hjælper dem med at vurdere, hvilke teknologier er mest klimaneutrale.

Luftfoto af renseanlæg med udsigt over Aarhusbugten
Marselisborg Renseanlæg har i mange år udvundet energi fra spildevandet og producerer nu 150% af den mængde strøm, de selv forbruger, hvor den overskydende del sælges tilbage til nettet. Foto: Aarhus Vand

Lattergasfokus har størst gevinst

Skal renseanlæggene for alvor mindske deres CO2-aftryk, så viser Maria Faragòs analyser, at lattergas er et af de steder, det bedst kan betale sig at sætte ind. Under rensningen af spildevandet omdannes kvælstoffet i de biologiske processer nemlig til lattergas, som er en drivhusgas næsten 300 gange kraftigere end CO2. Lattergasudledningen fra renseanlæg står for 0,4 procent af Danmarks samlede klimabelastning ifølge tal fra Miljøstyrelsen. Men ved at monitorere, hvornår kvælstofmængden er høj i spildevandet kan renseanlæggene justere i driften, så spildevandet opholder sig længere i procestankene, koncentrationen af biomassen øges eller beluftningen justeres og dermed reducere mængden af lattergas.

”Sensorer til lattergasmålinger er ret billige. Online-målinger og styring af lattergasemissioner kan samtidig give den største gevinst klimamæssigt,” siger Maria Faragò.

En afbalancering for miljøet

Den slags konklusioner er Morten Rebsdorf begejstret for. Han er senior projektleder ved Aarhus Vand med fokus på renseanlæg, og Aarhus Vand er en af de forsyninger, der i mange år har udvundet energi fra deres renseanlæg. Det gør de nu så godt, at nogle af anlæggene producerer 150% af den energi, de bruger. Men for at forsyningen skal kunne nå deres mål om at være energi- og CO2-neutrale i 2030, så kræver det også, at de udvinder andre ressourcer fra spildevandet. Aarhus Vand skal blandet andet opføre et stort, nyt renseanlæg, der skal stå færdigt i 2028, og her skal de beslutte, hvilke teknologiske løsninger, de skal satse på.

”Det er et komplekst valg og derfor har vi brug for en systematiseret metode til at træffe disse valg,” siger Morten Rebsdorf.

”Det kan godt være, at vi så vil vælge en løsning, der reducerer lattergas- og metanudslip, der måske bruger mere energi, men så giver lavere emissioner. Det er en afbalancering af, hver der netto giver mindst påvirkning af miljøet.”

Tiden, hvor et renseanlæg ’bare’ skulle rense vandet er forbi, men fremover vil forventningerne også rykkes.

”Der kommer større og større rensekrav og hvis der for eksempel bliver lavet et krav fra myndighederne om at lægemiddelrester skal fjernes fra spildevandet, så betyder det endnu et rensetrin og det koster mere energi. Så det med at være energineutral kan blive udfordret i fremtiden,” siger Morten Rebsdorf.

  • En af verdens største og vigtigste konferencer om vandsektoren.
  • Afholdes den 11.-15. september i Bella Center i København.
  • Temaet er ’water for smart liveable cities’ med fokus på løsninger på alt fra spildevand til grundvand og ekstremvejr, der gør byer i stand til at tilpasse sig klimaforandringer.
  • Omkring 10.000 deltager, heriblandt forskere, virksomheder, myndigheder, politikere, forsyninger og NGO'er fra vandsektoren.
  • Se mere på www.worldwatercongress.org