energi

Rettidig rengøring af varmevekslere reducerer energiforbruget markant

Efterhånden som varmevekslere på f.eks. landets kraftvarmeværker kalker til, forringes deres evne til at overføre varme. Med ny viden fra DTU kan afkalkninger times, så man både undgår store energitab og unødig brug af miljøskadelige kemikalier til rengøring.

Modelsystem til at gennemføre forsøg, der simulerer flowbetingelser i rør.
Modelsystemer som disse bruger forskere til at lave repræsentative og reproducerbare forsøg, der simulerer flowbetingelser i rør, så man kan observere begroningen i rørene. Foto: Christian Ove Carlsson
Grafik, der viser, hvordan tykkelsen af begroning i rør reducerer effektiviteten.
Beregninger af hvor meget effektiviteten i varmevekslere påvirkes ved forskellig tykkelse af begroning. Kilde: https://www.awt.org/resources/seed-program/water-careers/science-of-scaling/

Forskellige parametre påvirker krystaldannelsen

Vækst af krystaller opstår på alle grænseflader mellem vand og en fast overflade. Det er forskellige kemiske forbindelser, der danner krystallerne.

Isaac Appelquist Løge har gennem sin forskning skabt viden om, hvordan ophobningen af de to mest typiske krystaller, nemlig kalk- og baritkrystaller, bliver påvirket af hastigheden, væsken flyder med, teksturen på den overflade, væsken passerer, hvordan krystallerne ophober sig over tid og hvilken effekt krystallernes koncentration har.

Studiet er udført på væske, der flyder gennem rør. Væksten af krystallerne er bl.a. undersøgt med CT-scannere.

”Helt specifikt så vi, at hvis væsken flyder langsommere gennem rørene, vokser krystallerne i isolerede klumper som enkeltstående træer på en bakke, hvor de ender med at knække af og flyde med strømmen,” forklarer han.

”Ved hurtigere hastigheder gror de derimod sammen i større klumper som en tæt skov og de er tilbøjelige til at blive siddende i længere tid. Resultaterne går mod den gængse opfattelse, at væske, der flyder ved højere hastigheder, vil komme med en kraft, der får krystallerne til at knække af. Vi viser i hvert fald, at der er et tipping point, som afgør, hvornår løsrivelsen af krystaller har en indflydelse på ophobningen.”

Figur over hvordan krystaller vokser på overflader, når væske flyder hhv. langsomt og hurtigt.
Sådan vokser krystaller, når væske flyder hhv. langsomt og hurtigt. Under høj hastighed løsriver krystaller sig meget senere, fordi de skygger for hinanden. Kilde: Løge et al., Chem. Eng. J., 430 (P2) (2021, DOI: 10.1016/j.cej.2021.132583)

Den viden kan indtænkes i produktionsprocesser, så man justerer hastigheden af væskegennemstrømningen for at mindske krystalophobningen.

Med den øgede indsigt i, hvordan og hvor hurtigt krystaller ophober sig, vil Isaac Appelquist Løge lave en model, der kan forudsige det mest hensigtsmæssige rengøringsskema.

Værdifuld viden for mange industrier

Krystalophobning udgør ikke kun et problem i varmevekslere men også i industrier, der pumper væsker gennem rør, som er alt fra fødevareindustrien, CO2-transport og -lagring, geotermisk energi til olie- og gasindustrien.

”Hvis rørenes diameter bliver mindre ved, at der ophober sig krystaller i rørene, skal man bruge en større mængde energi for at presse den samme mængde væske igennem,” forklarer Isaac Appelquist Løge.

Rørene skal derfor rengøres, før tryktabet bliver for stort, men uden at gøre det unødigt ofte, da rengøringen er dyr. På en boreplatform er udfordringen specielt stor, da produktionen skal stoppes imens, og fordi mandskab og materialer skal fragtes offshore.

Den nye viden vil også i disse industrier kunne bruges til at beregne den optimale kadence for rengøring.

TEMA

Europa befinder sig i en energikrise. Mangel på gas og strøm har sat fokus på, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug og udvikle nye teknologier, der kan bidrage til en sikker og effektiv energiforsyning i fremtiden.

Læs mere i DTU’s tema om energi – forsyningssikkerhed og effektivitet.