Kvanteteknologi

Diamant-kvantesensorer kan måle neuronaktivitet i hjernen

En nylig undersøgelse foretaget af europæiske forskere viser, at meget følsomme sensorer baseret på såkaldte farvecentre i diamanter kan bruges til at registrere elektrisk aktivitet fra neuroner i levende hjernevæv.

Opsætningen af et proof-of-principle eksperiment, der demonstrerer den første optagelse i mikroskopisk skala af såkaldt aktionspotentialeudbredelse i væv fra skrøbeligt pattedyrs hjernevæv ved hjælp af biomagnetisk feltoptagelse. Foto: Jesper Scheel.
Illustration af sensoren i drift, hvor grønt laserlys rettet mod farvecentre i diamanten muliggør registrering af magnetfelt, der opstår fra sammensatte aktionspotentialer (cAP) i en hjernevævsskive placeret over diamanten.

”Når neuronerne i hjernevævsprøven aktiveres, fremkaldes der et magnetfelt, der derefter ændrer lysemissionen og diamantens lysstyrke, som vi registrerer som et optisk signal.”
I deres eksperimenter kan forskerne skelne signaler fra forskellige typer nerveceller. De kontrollerede deres målinger ved hjælp af en gennemprøvet teknik, hvor vævet blev berørt, og elektriciteten blev målt direkte. De viser også, hvordan de kunstigt kan ændre neuronaktiviteten i vævet ved hjælp af et lægemiddel, der blokerer specifikke kanaler i nervecellerne.

”Det er tanken, at man med de metoder, vi har udledt af vores eksperimenter, i sidste ende kan diagnosticere den præcise tilstand hos patienter, hvor der er en mistanke om en form for neurodegenerativ sygdom,” konkluderer Alexander Huck. Han understreger dog, at der stadig skal meget arbejde til, for at det kommer til at ske:

”Hvis vi sammenligner vores teknik med andre metoder, der bruges i dag, og som har eksisteret i årtier, er de stadig bedre, end hvad vi er i stand til på nuværende tildspunkt. Vi er på et tidligt stadie, og der skal gøres meget mere, før denne teknik kan overføres og anvendes i et klinisk miljø. Forskning i NV-centre og udforskning af deres mest egnede anvendelsesområder er stadig på et tidligt stadie – der er tale om et helt nyt felt."

Professor Ulrik L. Andersen, også fra DTU Fysik og den ledende forsker på projektet, fortæller om de bredere implikationer af forskningen:

"Den innovative brug af NV-centre i diamant til at måle magnetiske felter i hjernevæv repræsenterer et betydeligt skridt inden for medicinsk kvanteteknologi. Med yderligere udvikling lover denne metode ikke kun større præcision i at opdage tidlige tegn på neurologiske lidelser, men kan også åbne nye veje for at forstå den menneskelige hjernes indviklede funktioner."


Faktaboks

Artiklen Microscopic-scale magnetic recording of brain neuronal electrical activity using a diamond quantum sensor er publiceret i Nature Scientific Reports.

Projektet har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, Danmarks Grundforskningsfond, Lundbeckfonden og Det Europæiske Forskningsråd.

Forskningen er udført i samarbejde mellem

  • Center for Macroscopic Quantum States (bigQ) og Institut for Sundhedsteknologi på DTU
  • Institut for Neurovidenskab og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet
  • Dansk Forskningscenter for Magnetisk Resonans og Afdeling for Nerve- og Hjernesygdomme på Rigshospitalet
  • Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux ved Université Sorbonne
  • Division Applied Quantum System ved Leipzig Universitet