Organisation

Årsrapporten 2023: Underskud er vendt til overskud

DTU’s regnskab for 2023 viser et overskud på 79 millioner. Det er en forbedring siden 2022, og skyldes faldende energipriser, øgede finansielle indtægter og interne tilpasninger.

DTU's Årsrapport for 2023 viser et overskud på 79 millioner.
 DTU's årsrapport viser, at DTU leverer flotte resultater på kerneområderne forskning, innovation og uddannelse.