>

Árni Jespersen

Ingeniørassistent

Árni Jespersen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

ajes@dtu.dk

0000-0002-0011-1961