>

Casper Gundelund Jørgensen

Postdoc

Casper Gundelund Jørgensen

Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning

Vejlsøvej 39

Bygning Silkeborg-039 Rum 0

8600 Silkeborg

Danmark

cgun@aqua.dtu.dk

0000-0002-2555-403X