>

Dorte Lau Baggesen

Kontorchef

Dorte Lau Baggesen

DTU Fødevareinstituttet

Food Akademisk Support

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 228

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35886207

dlba@food.dtu.dk

Dorte Lau Baggesen

0000-0003-4018-1531

Bæredygtighed og alternative foder- og fødevarekilder Veterinær og fødevaremikrobiologi Mikrobiologisk diagnostik og overvågning One Health Mikrobiologisk foder- og fødevaresikkerhed

Afdeling for Mikrobiologi og Produktion består af to forskningsgrupper: Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering og Forskningsgruppe for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne. Som afdelingschef varetager jeg den overordnede ledelse og administration af afdelingens aktiviteter – forskning, innovation, rådgivning og undervisning. Jeg har endvidere det overordnede ledelsesansvar for instituttets serviceenhed, der servicerer alle institutter i bygningskomplekset omkring bygning 202 samt det ledelsesmæssige ansvar for instituttets uddannelse og undervisning inkl. instituttets efteruddannelsesaktiviteter. Min forskningsmæssige baggrund er veterinær- og fødevaremikrobiologi med særligt fokus på diagnostik, epidemiologi og overvågning af fødevarebårne patogener herunder molekylær epidemiologisk karakterisering af patogener. Min forskning og rådgivning er baseret på en helhedstænkning fra jord til bord, ”One Health” og har i vidt omfang inkluderet forekomst og spredning af patogener via miljø bla. gylle og vand.    I de senere år har jeg haft særlig fokus på økologisk og bæredygtig fødevareproduktion, sikker anvendelse af sidestrømme og udvikling af alternative foder og fødevaretyper bl.a. insekter. Jeg udnytter min mangeårige erfaring til at finde sikre løsninger og bygge bro mellem lovgivningens krav og små og store virksomheders ønsker i relation til udvikling af ny og bæredygtigt foder- og fødevareproduktion.