>

Martin Meedom Nielsen

Professor, Viceinstitutdirektør

Martin Meedom Nielsen

Institut for Fysik

Fysikvej

Bygning 307 Rum 228

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45253226

mmee@fysik.dtu.dk

0000-0002-8135-434X

Ultrahurtig dynamik i molekyler Væsker og grænselag Røntgenlasere og synchrotroner Røntgeninstrumentering Datamodellering og -analyse