>

Tommy Licht Cederberg

Seniorrådgiver

Tommy Licht Cederberg

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 113

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

tlce@food.dtu.dk

Tommy Licht Cederberg

0000-0001-9753-3986

PCB Dioxin Indtagsberegninger Human eksponering Fødevareforureninger Bromerede flammehæmmere Højtopløsende massespektrometri

Mine Primære arbejdsopgaver: -   Forskning, udvikling og rådgivning inden for kemisk bestemmelse af organiske miljø- og procesforureninger i fødevarer og humane prøver. - Forsknings og udviklingsopgaver i relation til kostens indhold af organiske miljø- og procesforureninger. - Dansk nationalt referencelaboratorium for dioxin og PCB i fødevarer og foder. - Kontrol og verifikationsanalyser i forbindelse med det danske overvågningssystem for fødevarer.