Venkata Karthik Nadimpalli

Venkata Karthik Nadimpalli

Postdoc

DTU MEKANIK
Institut for Mekanisk Teknologi

Sektion for Proces- og Produktionsteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Produktionstorvet

Bygning 427, rum 322

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 25 19 61
E-mail vkna@mek.dtu.dk
ORCID 0000-0002-8464-3577
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText