Peter Steen Mikkelsen

Peter Steen Mikkelsen

Professor, Head of Outreach

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 114

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 28 50
E-mail psmi@env.dtu.dk
ORCID 0000-0003-3799-0493

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Afløbssystemer | Rensning af regnvand | LAR | Oversvømmelser | Vandkvalitet og miljøfremmede stoffer | Usikkerhed og kommunikation | Overløb fra fælleskloakker | Kloakker | Vand i Byer | Regnvandshåndtering | Styring | Klimatilpasning

Peter Steen Mikkelsen er professor på DTU Miljø. Forskningen fokuserer på at øge forståelsen for de teknologiske indgrebsmuligheder og forvaltningen af urbane vandsystemer med fokus på håndtering af regnvand og afløbsteknik, miljøfremmede stoffer og skybrudssikring, og betydningen af usikkerhed for modeller og beslutninger. Ofte indgår transdisciplinære samarbejder, der gør det muligt at inkludere en lang række forbundne emner som modellering og risikovurdering af dynamiske systemer; realtids monitering, forecasting og styring; og balancering af risici og muligheder i forbindelse med innovation klimatilpasning af byer. Peter har været gæsteforsker ved ETH/EAWAG i Zürich (1993-94) of ved Center for Water Sensitive Cities på Monash University i Melbourne (2010-11). Han har offentliggjort mere end 300 publikationer inkl. mere end 80 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter og 4 guidelines fra Ingeniørforeningen i Danmark. Hen leder Water DTU, Center for Vandaktiviteter på DTU.

Se profil og cv i DTU Orbit...