Ib Chorkendorff

Ib Chorkendorff

Professor

DTU FYSIK
Institut for Fysik

Danmarks Tekniske Universitet

Fysikvej

Bygning 312, rum 179

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 23 99
E-mail ibchork@fysik.dtu.dk
ORCID 0000-0003-2738-0325
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Heterogen katalyse | Elektrokatalyse | Fotokatalyse | Hydrogenproduktion/omdannelser | Brændselsceller | Bæredygtig energi | Overfladefysik | Reaktionskinetik

Professor Ib Chorkendorff er leder af The Villum Center for the science of sustainable fuels and chemicals (V-SUSTAIN) see also http://www.v-sustain.dtu.dk/. He is furthermore section leader of the section for Surface Physics & Catalysis (SurfCat)  at department of Physics DTU see also www.surfcat.dtu.dk.

Han forsker i overfladereaktivitet med særlig fokus på processer af relevans for energiproduktion og industriel storskala katalyse. Hvordan omdanner man mest effektivt naturgas til nyttige produkter som for eksempel brint, metanol og ammoniak? Et andet vigtigt forskningsområde er brændselsceller, hvor der i dag er et stort behov for at finde bedre elektrodematerialer både til brændselsceller, men også til den modsatte proces, elektrolyse. Endelig beskæftiger Ib Chorkendorff sig også med fotokatalyse, som er den ultimative måde at høste solens energi på og omdanne den til brint, der kan lagres og dermed udjævne de variationer, der er forbundet til en sådan energikilde. Fælles for disse forskningsområder er en fundamental tilgang til problemstillingerne, hvor man ud fra kendskab til processerne på det atomare niveau designer nye nanostrukturer, der har en passende funktionalitet. Målet er at udvikle nye nanomaterialer, der kan levere løsninger på vore fremtidige energi- og miljøproblemer. Læs mere på www.surfcat.dtu.dk.

Se profil og cv i DTU Orbit...