Thomas Højlund Christensen

Thomas Højlund Christensen

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygningstorvet

Bygning 115, rum 048

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 28 50
E-mail thho@env.dtu.dk
ORCID 0000-0002-7006-4320

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Affaldsbehandling | Affaldshåndtering. | Udvaskning af affald | Kompostering | Deponering | Genanvendelse | | Miljøvurdering af affaldssystemer

Professor i affaldsteknologi og direktør på Institut for Vand & Miljøteknologi DTU. Civilingeniør fra DTU, PhD fra University of Washington, Seattle og Dr. Agro.(jordbundskemi) fra det tidligere KVL nu Københavns Universitet. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 40 år. Specialist i miljøvurdering af affaldssystemer (bl.a. været hovedkraft bag udviklingen af LCA-modellen EASETECH / EASEWASTE), udvaskning fra affald og grundvandforurening fra deponier. Har endvidere arbejdet med affaldskarakterisering, forbrænding, biologiske behandling og anvendelse af affald på jord og i tekniske sammenhæng. Har samarbejdet med mange kommuner, institutioner og firmaer både nationalt og internationalt. Har udgivet flere bøger om affald. Har publiceret mere end 210 internationale tidsskriftsartikler der er citeret mere end 6600 gang. Er leder af forskerskolen 3R: Residual Resources Research. Har været medlem af en række komiteer og udvalg, bl.a. bestyrelsen fro DAKOFA, COWI-fonden, Programkomiteen for Energi & Miljø under Det Strategiske Forskningsråd og medlem af bestyrelsen for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.  Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber