Anja Pia Biltoft-Jensen

Anja Pia Biltoft-Jensen

Gruppeleder, Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 014

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Den Nationale Kostundersøgelse | Validering af indsamlingsmetoder om kostvaner | Udvikling af indsamlingsmetoder om kostvaner | Kostanbefalinger | Analyser af kostvaner/kostmønstre | Ernæringsprofiler | Portionsstørrelser

Min forskning koncentrerer sig om den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet. Herunder undersøger jeg bl.a. sammenhængen mellem kostvaner og kostmønstre og de officielle næringsstof – og kostanbefalinger. En del af arbejdet er også validering og udvikling af værktøjer til indsamling af kostdata.

Jeg har rådgivningsopgaver, som har fokus på kostanbefalinger og kostråd til forbedring af folkesundheden. Her er fokus indtaget af næringsfattige og energirige fødevarer (tomme kalorier), samt hvor stort ”råderummet til tomme kalorier” er i en sund kost.

Se profil og cv i DTU Orbit...