Frank Møller Aarestrup

Frank Møller Aarestrup

Professor, forskningsgruppeleder

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 115

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

DTU Nyheder

2019
10 DEC

DTU resistensekspert blandt verdens mest indflydelsesrige forskere

Professor og antibiotikaresistensekspert Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet er blandt de mest indflydelsesrige videnskabsfolk i verden.

Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevaresikkerhed
21 NOV

DTU øger den internationale antibiotikaresistensrådgivning

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation har udnævnt DTU Fødevareinstituttet som nyt referencecenter for antibiotikaresistens.

Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevaresikkerhed
19 NOV

Når antibiotika ikke virker - en af de største trusler mod sundheden

Hvert år koster antibiotikaresistens ifølge tal fra EU 25.000 europæere livet. WHO anser antibiotikaresistens for at være en af de største trusler mod menneskers sundhed, og DTU Fødevareinstituttet har gjort Danmark til en global pioner i kampen mod de resistente bakterier.

Bioteknologi og biokemi Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
07 NOV

Dansk hjælp til at opklare bioterrorisme

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har i et samarbejde med USA’s udenrigsministerium rustet laboratorier verden over til hurtigere at kunne spore årsagen i bioterrorangreb.

Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer
Foto: Mikal Schlosser
23 AUG

Opfyldelse af verdensmål kræver forskning og innovation

86 danske ambassadører var 21. august på studietur til DTU for at blive klogere på de danske styrkepositioner på forsknings- og innovationsområdet.

Sundhed og sygdomme Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer
21 MAR

Hør om global sygdomsovervågning på WHO-webinar

Hvordan analyser af spildevand kan bruges til at overvåge forekomsten af antibiotikaresistens og smitsomme sygdomme i hele verden, kan du høre mere om på et webinar den 26. marts.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer
08 MAR

Spildevand afslører antibiotikaresistens i hele verden

Spildevand kan afsløre, hvor mange antibiotikaresistente bakterier raske befolkninger bærer rundt på, viser et internationalt studie ledet af DTU.

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme
07 MAR

Stadig store problemer med antibiotikaresistens i EU

En rapport med nye EU-tal viser en fortsat stigning i forekomsten af bakterier, som er resistente over for antibiotikatyper, der bruges til at behandle syge mennesker. Resistensproblemet i Danmark er i mange henseender mindre end de fleste europæiske lande.

Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug Sundhed og sygdomme
2017
21 NOV

Pris for kamp mod globale fødevareudfordringer

Mandag den 20. november modtog Frank Møller Aarestrup Nils Foss Excellence prisen 2017 for sin banebrydende forskning indenfor antibiotikaresistens – forskning der har direkte indvirkning på den globale fødevaresikkerhed og sundhed.

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
06 OKT

Pris for innovativ fødevareforskning på vej til DTU

20. november 2017 bliver Nils Foss Excellence prisen uddelt til en internationalt anerkendt forsker for innovativ forskning på fødevareområdet. I år er de nominerede til prisen professor Per Brockhoff, DTU Compute og professor Frank Møller Aarestrup, DTU Fødevareinstituttet.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
06 OKT

Der står DTU på dette års Nils Foss Excellence pris for innovativ fødevareforskning

20. november 2017 bliver Nils Foss Excellence prisen uddelt til en internationalt anerkendt forsker for innovativ forskning på fødevareområdet. I år er de nominerede til prisen professor Per Brockhoff, DTU Compute og professor Frank Møller Aarestrup, DTU Fødevareinstituttet

Statistik Fødevarer, fisk og landbrug Matematik Informationsteknologi
21 SEP

Bedre overvågning kan hjælpe Europas kamp mod antibiotikaresistens

En rapport med tal fra fem europæiske overvågningsnetværk er yderligere dokumentation for sammenhængen mellem brugen af antibiotika i Europa og forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker og dyr. Rapporten opfordrer til, at detaljeringsgraden af de indsamlede data øges, så det bliver muligt at gennemføre mere specifikke...

Fødevarer, fisk og landbrug Sundhed og sygdomme
28 FEB

Høj grad af antibiotikaresistens i bakterier i EU

En høj grad af resistens overfor gængse antibiotikatyper er fundet blandt bakterier i både mennesker og dyr i Europa. En rapport med nye EU-tal understreger, at antibiotikaresistens udgør en alvorlig trussel mod mennesker og dyrs sundhed. Danmark har i mange henseender et mindre resistensproblem end de fleste europæiske lande.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer
16 FEB

Nytænkning nødvendig for at bekæmpe antibiotikaresistens

For at bremse udviklingen af antibiotikaresistente bakterier er det nødvendigt at finde nye måder at forebygge og behandle infektioner i dyr, gentænke nutidens husdyrproduktion og undlade at bruge antibiotika, hvor alternativer eksisterer. Det er konklusionen i en videnskabelig vurdering fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme
26 JAN

På vej mod global overvågning af antibiotikaresistens

Spildevandanalyser fra 100 lande verden over skal bruges til at overvåge forekomsten af antibiotikaresistens i op mod halvdelen af jordens befolkning. Det er hensigten med et projekt ledet af DTU Fødevareinstituttet, som Novo Nordisk Fonden støtter med 60 millioner.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
26 JAN

Millioner til forskning i antibiotikaresistens og bedre lægemidler

Novo Nordisk Fonden bevilger 300 mio. kr. til ambitiøse forskningsprojekter inden for antibiotikaresistens og udvikling af bedre lægemidler.

Celler Sundhed og sygdomme Gener og genomer Syntetisk biologi Medicinske apparater og systemer
2016
30 NOV

Årtiers kamp mod sygdomsfremkaldende mikroorganismer

Fødevaresikkerheden i Danmark er høj, men alligevel gør fødevareoverførte sygdomsfremkaldende mikroorganismer hvert år et betydeligt antal danskere syge. I over 30 år har DTU Fødevareinstituttet spillet en central rolle i at forhindre forbrugerne i at blive syge af det, de spiser. Det er bl.a. sket ved at udvikle strategier til at holde...

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
25 AUG

Kortlægning af fødevarers DNA kan afsløre fup

En kortlægning af DNA’et i en fødevare vil i fremtiden kunne bruges til at undersøge, om produktet indeholder de ingredienser, varedeklarationen lover. Udstyret til at kortlægge produkters DNA-profil kan dog ikke bruges rutinemæssigt endnu. Det er for dyrt og kræver specialistviden at analysere resultaterne. I takt med at udstyret bliver...

Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
23 AUG

WHO anerkender DTU Fødevareinstituttets helgenomforskning

DTU Fødevareinstituttet er udnævnt som Verdenssundhedsorganisationens, WHO’s, første samarbejdscenter for genomics. Derved anerkender WHO instituttets pionerarbejde indenfor forskning i brugen af helgenomsekventering – en teknologi til at afdække mikroorganismers totale DNA-profil på én gang. Gennem samarbejdet skal instituttet blandt...

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug
07 JUN

Solide data er vigtigt våben i kampen mod antibiotikaresistens

Solide data om både antibiotikaforbrug og -resistens er et afgørende våben i kampen mod resistente bakterier. I Danmark har den erkendelse allerede for 20 år ført til oprettelsen af overvågningsprogrammet DANMAP, som siden har inspireret globalt. Senest har EU’s sundhedskommissær været i Danmark og set nærmere på programmet, og American...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Fødevareproduktion Bakterier og mikroorganismer
16 MAR

Spildevand skal bruges til at forebygge infektionssygdomme

Spildevandsprøver fra hele verden strømmer ind på DTU Fødevareinstituttet for at afsløre, hvor mange sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier verdens befolkning har i kroppen. Det er essensen i et projekt, som skal bidrage til at udvikle et overvågningssystem, der kan bruges til at afsløre og forebygge infektionssygdomme...

Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug
18 FEB

Resistensudviklingen i Europa går den forkerte vej

Nye EU-tal viser en stigning i forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i Europa. En høj grad af resistens er fundet blandt både campylobacter- og salmonellabakterier i mennesker såvel som dyr overfor nogle af de mest brugte antibiotikatyper.

Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
16 FEB

Temasite sætter spot på kampen mod antibiotikaresistens

Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år bliver ofte fremhævet som det gode eksempel i udlandet. DTU Fødevareinstituttet har været med fra starten og har siden 1995 forsket på området og bidraget med tekniske løsninger til at nedbringe forbruget af antibiotika og forekomsten af resistente...

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
2015
03 DEC

Ny teknologi sporer hurtigt nyt resistensgen

Et nyt resistensgen er fundet i colibakterier blandt grise, kyllingekød og mennesker i Kina.  Bakterier med samme resistensgen er nu også fundet i Danmark, viser en ny dansk undersøgelse. DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut har meget hurtigt kunne skabe et overblik over situationen i Danmark, fordi mange bakterier har fået...

Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Dataanalyse Bakterier og mikroorganismer
27 NOV

Han spiller på den store bane

Danmark er en del af verden på godt og ondt, så vi er nødt til at tænke globalt, mener professor Frank Aarestrup. Og det lever han i den grad selv op til.  

Fødevarer, fisk og landbrug Gener og genomer Bakterier og mikroorganismer
18 AUG

Toiletaffald giver viden om sygdommes globale smitteruter

Analyse og gensekventering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og resistente bakterier i toiletaffald fra internationale fly kan være starten på en ny måde til globalt at overvåge smitsomme sygdomme og afdække, hvordan de bliver overført mellem lande. Analysen er foretaget af forskere fra DTU Fødevareinstituttet og DTU Systembiologi...

Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Bioteknologi og biokemi
21 MAJ

Brug af ny teknologi kan spore fødevarebårne udbrud

Brug af helgenomsekventering, hvor sygdomsfremkaldende mikroorganismers DNA-profil afdækkes på én gang, vil i fremtiden gøre det muligt at spore udbrud af fødevarebårne sygdomme og finde kilden. DTU Fødevareinstituttet arbejder på at få oprettet globale databaser, som kan fremme intelligent brug af data fra helgenomsekventering.

Gener og genomer Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug Dataanalyse
12 MAJ

Dansk inspiration til global kamp mod antibiotikaresistens

Det er muligt at nedbringe antibiotikaforbruget betydeligt i fødevareproduktion uden at gå på kompromis med hverken dyrevelfærd eller produktionen. Det viser de danske erfaringer. Danmarks systematiske og videnskabelige strategi til bekæmpelse af antibiotikaresistens i fødevarer er præsenteret af professor Frank Møller Aarestrup fra DTU...

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer
10 MAR

Lav antibiotikaresistens i Danmark

Danmark klarer sig generelt godt i EU, hvad angår forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker, kød og dyr. Danmark har et relativt lavt niveau af resistens overfor de ’kritisk vigtige’ antibiotikatyper, som benyttes til behandling af alvorlige eller livstruende infektioner hos mennesker. Det fremgår af en ny rapport fra...

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer
19 JAN

Danmark i spidsen for global bekæmpelse af infektionssygdomme

Et stort EU-projekt med 28 europæiske partnere skal gøre det hurtigere på globalt plan at opdage og reagere på sygdomsudbrud blandt mennesker og dyr ved brug af ny genomteknologi. Hensigten er at reducere følgerne af og omkostningerne ved sygdomsudbrud. DTU Fødevareinstituttet og DTU Systembiologi står i spidsen for projektet, som har...

Gener og genomer Bioteknologi og biokemi Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
13 JAN

Den bedste måde at bestemme salmonellatype med helgenomsekventering

Der findes adskillige metoder til at analysere data fra helgenomsekventering, men der er ikke udpeget én bestemt, som kan bruges universelt til at bestemme salmonellabakteriers type. Et ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet har vurderet, hvilke metoder der er bedst egnede til forskellige formål og udviklet et online analyseredskab, som...

Gener og genomer Bioteknologi og biokemi Bakterier og mikroorganismer Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Computerberegning
2014
05 AUG

Nye metoder til at identificere MRSA-bakterier i grise

Det er vigtigt at holde antallet af MRSA-infektioner på et lavt niveau. I et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet er de nyeste teknologier indenfor hel-genom-sekventering udnyttet til at udvikle nye metoder, der kan identificere gener, som er vigtige for, at MRSA-kan overleve i grise.

Fødevaresikkerhed Produktionsdyr Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug
15 APR

Ph.d.-forsvar om MRSA-bakterier i grise

DTU Fødevareinstituttet inviterer til Mette Theilgaard Christiansens ph.d.-forsvar om metoder til at studere MRSA-bakterier i grise. Forsvaret foregår fredag den 25. april 2014, klokken 13.00.

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug Bakterier og mikroorganismer
26 MAR

Dansk indsats mod antibiotikaresistens kortlagt

Danmarks systematiske og videnskabelige strategi for at bekæmpe antibiotikaresistens i fødevarer er blevet internationalt anerkendt, og Danmark anses i dag for at være foregangsland. En videnskabelig artikel fra DTU Fødevareinstituttet, som er offentliggjort i det internationale tidsskrift Food Control, beskriver, hvordan strategien blev...

Fødevaresikkerhed Fødevareproduktion Fødevarer, fisk og landbrug Bioteknologi og biokemi
2013
05 DEC

Hurtigere diagnostik og behandling er mulig

Danske forskere fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Systembiologi og Hvidovre Hospital har vist, hvordan man på under et døgn kan identificere og beskrive sygdomsfremkaldende bakterier direkte fra kliniske prøver. Det vil på sigt hjælpe lægerne til hurtigere at behandle patienter med den rette medicin, det vil sænke sygdomsperioden og redde...

Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Sundhed og sygdomme
04 JUL

Film om verdenskort over bakterier

Inden for 5-10 år vil det være muligt overalt i verden i løbet af få dage at analysere DNA fra bakterier og få vist resultater om art, type og antibiotikaresistens på et netbaseret verdenskort. Globalt kan det bidrage til at bekæmpe og forebygge smitsomme sygdomme. Det er perspektiverne for Center for Genomisk Epidemiologi ved DTU Fødevareinstituttet...

Fødevaresikkerhed Bakterier og mikroorganismer Gener og genomer Fødevarer, fisk og landbrug Sundhed og sygdomme
17 APR

Forskere i global sygdomsforebyggelse er trukket i arbejdstøjet

En af de største ændringer inden for bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier i mere end 100 år. Sådan lyder perspektivet ved det nye initiativ Global Microbial Identifier. Det fremgår af rapporten fra mødet under initiativet den 27.-28. februar 2013, hvor op mod 200 eksperter fra hele verden var samlet på DTU.

Fødevaresikkerhed Bioteknologi og biokemi Fødevarer, fisk og landbrug
2012
28 JUN

Udlandet kan lære af dansk bekæmpelse af antibiotikaresistens

På verdensplan er forbruget af antibiotika til dyr næsten dobbelt så stort som forbruget til mennesker. Men siden midten af 90'erne har Danmark reduceret forbruget af antibiotika til dyr med 60%, uden at landbrugets produktion er faldet. De vigtigste årsager til resultaterne er ifølge professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet...

Fødevaresikkerhed
28 JUN

Udlandet kan lære af dansk bekæmpelse af antibiotikaresistens

På verdensplan er forbruget af antibiotika til dyr næsten dobbelt så stort som forbruget til mennesker. Danmark har siden midten af 90'erne reduceret forbruget til dyr med 60%, uden at landbrugets produktion er faldet. Professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet giver i en kommentar til tidskriftet Nature sin forklaring...

07 MAR

Danmark er frontløber i kampen mod resistens

De danske erfaringer med overvågning og kontrol af antibiotikaforbrug og -resistens bliver i stigende grad brugt som det gode eksempel i udlandet. Danmark var det første land i verden, hvor antibiotiske vækstfremmere til dyr blev forbudt på et videnskabeligt grundlag, og hvor en national jord-til-bord overvågning blev etableret. DTU Fødevareinstituttet...

Fødevaresikkerhed
03 MAR

Danmark går forrest i kampen mod resistens

Vækstfremmere og antibiotikaresistens er varme emner på den internationale fødevaredagsorden. Danmark var det første land, hvor vækstfremmere blev forbudt, og national overvågning blev etableret på et videnskabeligt grundlag.

Fødevaresikkerhed Ernæring og kostvaner Fødevarekvalitet
22 FEB

Svine-MRSA stammer oprindeligt fra mennesker

Den resistente stafylokokbakterie, såkaldt svine-MRSA, der i stigende grad forårsager infektioner i mennesker, ser ud til oprindeligt at stamme fra mennesker. I den oprindelige form har bakterien været følsom overfor antibiotika, men har udviklet resistens efter den har skiftet vært fra mennesker til svin. Det har danske forskere fra DTU...

Fødevaresikkerhed
22 FEB

Svine-MRSA stammer oprindeligt fra mennesker

Den resistente stafylokokbakterie, såkaldt svine-MRSA, der i stigende grad forårsager infektioner i mennesker, ser ud til oprindeligt at stamme fra mennesker. I den oprindelige form har bakterien været følsom overfor antibiotika, men har udviklet resistens efter den har skiftet vært fra mennesker til svin. Det har danske forskere fra DTU...

Fødevaresikkerhed
09 FEB

Invitation til seminar: Antibiotikaresistens

DTU Fødevareinstituttet inviterer til åbent seminar om antibiotikaresistens den 28. februar.

Fødevaresikkerhed
2011
28 SEP

Danmark går foran i global bekæmpelse af smitsomme sygdomme

Inden for en tiårig periode bliver det meget hurtigere og billigere at bestemme årsagen til infektioner hos mennesker ved analyse af DNA fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer som bakterier og vira. Det giver mulighed for hurtigere behandling af patienter og for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme globalt. Sådan lyder den fælles...

Fødevaresikkerhed
17 JAN

Pris for overvågning af antibiotikaforbrug og -resistens

Forskerne bag DANMAP programmet modtager årets Fritz Kauffmanns pris for deres internationalt banebrydende arbejde med det danske overvågningsprogram af antibiotikaforbrug og forekomst af resistente bakterier. Professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet modtager prisen for sin deltagelse i programmet.

Fødevaresikkerhed
2009
26 NOV

60 millioner til at få bakterier på verdenskortet

I fremtiden bliver det muligt hurtigt at analysere DNA fra sygdomsfremkaldende bakterier via en internetbaseret løsning, som samtidig samler og viser resultater om art, type og antibiotikaresistens på netbaserede verdenskort. Det kan bidrage til globalt at bekæmpe og forebygge smitsomme sygdomme. Det er perspektiverne bag Center for molekylær...

Fødevaresikkerhed
22 SEP

Mennesket vs. resistente bakterier

WHO har udråbt antibiotikaresistens som en af de væsentligste trusler mod menneskers sundhed. Hvis bakterierne er smarte nok til at tilpasse sig, så antibiotika ikke virker mod infektionssygdomme, går mennesket en usikker fremtid i møde. DTU fødevareinstituttet er en af verdens mest fremtrædende forsknings­enheder på området.

Fødevaresikkerhed
29 JAN

International eliteforskning i antibiotikaresistens

Forskningsprofessor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet har modtaget videnskabsministerens EliteForsk-pris for sin fremragende forskning i sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker af antibiotikaresistente bakterier fra dyr og fødevarer. Forskningen har haft stor international betydning i kampen mod resistente bakterier...

Fødevaresikkerhed
2008
15 SEP

Fald i MRSA hos mennesker, men MRSA fra svin bekymrer

Igen i 2007 blev færre personer smittet med MRSA - en særlig type stafylokokker, der er resistente over for de antibiotika, som normalt anvendes til at behandle stafylokokinfektioner. Men samtidig er der flere gange hos svin fundet MRSA, som har smittet mennesker. Det viser årets DANMAP-rapport for 2007.

Fødevaresikkerhed
08 SEP

ESBL-bakterier kan gøre det svært at behandle mennesker og dyr

ESBL-bakterier, som er resistente over for vigtige antibiotika til behandling af mennesker og dyr, spreder sig i Danmark. Hovedårsagen er et stigende forbrug af antibiotikatypen cephalosporiner, og konsekvensen er, at det kan blive svært at behandle mennesker og dyr for infektioner forårsaget af disse bakterier. Det fremgår af årets DANMAP...

Fødevaresikkerhed
2007
30 SEP

Stigende forbrug af cephalosporiner til produktionsdyr

Et stigende forbrug af antibiotikummet cephalosporin til produktionsdyr som svin og kvæg kan øge forekomsten af cephalosporin-resistente bakterier. Bliver disse overført til mennesker, kan det gøre antibiotikabehandling hos mennesker vanskelig. Det fremgår af årets DANMAP-rapport.

10 JUL

MRSA i svin udfordrer bekæmpelsen af MRSA hos mennesker

Det danske overvågningsprogram, DANMAP, har gennem de sidste 10 år bidraget væsentligt til at fastholde en lav forekomst af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Danmark markerer sig derfor som det absolutte foregangsland på internationalt plan, og flere lande har nu kopieret programmet.

Fødevaresikkerhed
04 JUN

Behov for nye strategier til at bevare effektive antibiotika

WHO har holdt møde i DTU Fødevareinstituttet for at diskutere strategier til at bevare effektive antibiotika til mennesker. Udbredt misbrug og overforbrug blandt både læger og dyrlæger truer den fremtidige effekt af medicin, der kan behandle infektioner hos mennesker.

Fødevaresikkerhed
2006
24 JAN

EU anerkender dansk forskning

To laboratorier ved DTU Fødevareinstituttet er udnævnt til EU-reference laboratorier af EU-kommissionen. Laboratorierne skal sikre analysekvaliteten for antibiotikaresistens og for pesticider i korn og foderstoffer på de europæiske laboratorier.

Fødevaresikkerhed
06 JAN

Samlet billede af bakteriers resistens mod antibiotika i europæiske dyr

Man nu kan sammenligne forekomsten af antibiotikaresistens i dyr fra de europæiske lande. Det er blevet muligt, efter at landende gennem tre år har harmoniseret deres bestemmelser over for resistente bakterier. DTU Fødevareinstituttet er i disse dage vært for 32 europæiske gæster, der deltager i projektet med at harmonisere bestemmelserne...

Fødevaresikkerhed
2005
05 SEP

Kobber og zink - metaller af betydning for fødevaresikkerhed og miljø

Undersøgelser, som Danmarks Fødevareforskning har foretaget i et samarbejde med Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, viser at metallerne bl.a. kan være med til at sprede antibiotikaresistens blandt jordens bakterier.

Fødevaresikkerhed
0001
Nils Foss Exellence Prizes
01 JAN

$name