Jon Christian Svendsen

Jon Christian Svendsen

Seniorforsker

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Kystøkologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 059

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText