Per Thor Jonassen

Per Thor Jonassen

ingeniørassistent

DTU SUNDHEDSTEKNOLOGI
Institut for Sundhedsteknologi

Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet

Ørsteds Plads

Bygning 345C, rum 023F

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
E-mail pjon@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.