Flemming Nielson

Flemming Nielson

Professor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Richard Petersens Plads

Bygning 324, rum 182

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Kurser
CV
Loading

Profil

Flemming Nielson er cand.scient. i matematik og datalogi fra Aarhus Universitet (1981), han er PhD i datalogi fra Edinburgh University (1984) med "udlandsophold" ved MIT, og han er den første dr.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1990). Han har været ansat som lektor ved universiteterne i Aalborg og Aarhus, som gæsteprofessor ved universiteterne i Kiel og Saarbrücken samt ved Max Planck instituttet i Saarbrücken, og er nu professor ved DTU. Han er medforfatter på 5 bøger og editor på 1 bog; Trier-databasen (november 2007) opgør 100 publikationer hvoraf 35 er tidsskriftsartikler; Citeseer (august 2006) lister ham på position 1227. Han var koordinator for forskningsprojektet "Design, Analysis and Reasoning about Tools", der var et flerårigt rammeprogram omfattende forskere ved AU, AAU og KU, samt for forskningsprojektet "Logical and Operational Methods in the Analysis of Programs and Systems", der var et EU-projekt omfattende forskere ved blandt andet AU, Cambridge, ENS i Paris. Han er bevillingshaver for projekterne "Security in Embedded Systems" og "Aspects of Security for Citizens" bevilget af det strategiske forskningsråd og er bevillingshaver og forskningsleder for arbejdspakken "kvalitativ analyse" inden for EU-projektet SENSORIA. Han har tidligere været bevillingshaver for mange andre EU- og nationale forskningsprojekter. Han har været afdelingsleder for "Computer Science and Engineering" ved DTU i årene 2002-06 og har gennemført rektorkollegiets institutlederkursus; han har også gennemført en række andre kurser inden for PhD- og adjunktvejledning, virkningsfuld universitetsundervisning og coaching. Hans faglige hovedinteresser er modellering og analyse af datalogiske processer, herunder anvendelser på datasikkerhed, med særlig vægt på statisk analyse og operationel semantik.