>

Erik Arvin

Professor Emeritus

Erik Arvin

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygning Rum

dk

erar@dtu.dk

0000-0001-8654-3409

Vandbehandling Vandkvalitet Vandforsyning Spildevand Grundvand Vandforurening Aquakultur

Professor Emeritus i vandforsyning. Civilingeniør i kemi fra DTU 1969. Tidligere ansat hos Haldor Topsøe A/S (proceskemi) og NOVO A/S (enzymfremstilling). Var forskningslektor ved Dept. of  Civil Engineering på Stanford University 1987-1988. Specialist i vandkvalitet og vandbehandling. Forskningen har omfattet biologiske og kemiske processer til rensning af drikkevand til fjernelse af benzin- og oliestoffer, opløsningsmidler, pesticider, ammonium, arsen, m.v. Har forsket i processer i drikkevandsledningsnet, f.eks. afgivelse af organisk kemiske forbindelser fra rør af plastmaterialer (PE). Har endvidere arbejdet med biologiske processer til oprensning af grundvand forurenet med benzin/oliestoffer, tjærestoffer og organiske opløsningsmidler, samt biologiske og kemiske processer til fjernelse af fosfor fra spildevand. Har sammen med Krüger A/S udviklet og patenteret BioDenipho-processen til biologisk fjernelse af fosfor fra spildevand.   Er medforfatter til et patent vedrørende Glucose Isomerase fra ansættelsen hos NOVO. Resultaterne er publiceret i 146 internationale artikler med peer-review, der er citeret 4196 gange. h-index 37. Har publiceret 107 internationale konference artikler. Har lagt stor vægt på national kommunikation til firmaer og offentlige myndigheder i form af 107 artikler, 27 rapporter og 20 bogkapitler. Priser: 1. The Pump Handle Award 2014 - John Snow Society, 2. Ridder af Dannebrogsordenen, 2009, 3. ATV’s Jord- og Grundvandspris 2005 - In memoriam af professor Poul Harremoes. 4. 4. DADES Miljøpris 2000. 5. Limprisen, 1987.  Kort CV og publikationsliste