>

Ida Lykke Fabricius

Professor Emerita

Ida Lykke Fabricius

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Nordvej

Bygning 119 Rum 147

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252162

ilfa@dtu.dk

0000-0002-5292-1384

Ida Lykke Fabricius har en bred grunduddannelse inden for geologi (naturvidenskabelig kandidatgrad med speciale i mineralogi), kemi (bifag) og geografi (bifag). Derudover en ph.d.-grad og dr. techn. grad i teknisk geologi. Efter sin kandidateksamen arbejdede hun nogle år som oliegeolog, før hun blev ansat på DTU som underviser og forsker. Hun underviser i teknisk geologi med hovedvægt på forståelsen og beskrivelsen af de geologiske lags fysiske egenskaber. Sigtet er dels tolkning af geofysiske og geotekniske data, dels forståelsen af de geologiske processer. Undervisningen er direkte knyttet til forskning i de samme emner i samarbejde med studerende, forskerstuderende, kolleger i industrien, samt kolleger ved danske og udenlandske forskningsinstitutioner/universiteter. Hendes forskning retter sig mod sedimentære bjergarter: ler, lerskifer, moler, sandsten og ikke mindst skrivekridt, da det har stor praktisk betydning i forbindelse med udvinding af olie og grundvand, i forbindelse med anlægsarbejder og som råstof. Ida Fabricius har udover undersøgelser i Danmark og Nordsøområdet, deltager i togter med boreskib til Stillehavet og Caribien. Ida Fabricius har været vejleder for over 80 ingeniørstuderende og 20 ph.d. studerende. Forskningen har udmøntet sig i et betydeligt antal afhandlinger i anerkendte tidsskrifter. I øjeblikket er udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark et fokusområde.