>

Bo Friis Nielsen

Professor

Bo Friis Nielsen

Institut for Matematik og Computer Science

Richard Petersens Plads

Bygning 321 Rum 005

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45253397

bfni@dtu.dk

Bo Friis Nielsen

0000-0001-9146-9733

Min forskning vedører den matematiske disciplin, der kaldes køteori. Denne disciplin går ud på at få afviklet systemer med kødannelse på en henigstmæssig måde. Den typiske anvendelse er i forbindelse med telekommunikation. For tiden er jeg vejleder for en phd. studerende, der i samarbejde med Danske Bank med et givet antal ressourcer til rådighed skal forbedre service for kunder i bankens call center. Udover dette er jeg for DSB S-tog i forbindelse med projektet Automatisk Passager Opregning. Resultaterne fra projektet skal benyttes ved driftsplanlægning. Tidligere har jeg arbejdet sammen med adskillige andre virksomheder transport og telesektoren. Forskningsmæssigt retter mine interesse sig mod den del af køteorien, der hedder Matrix Analytiske Metoder. Her han bidraget dels med teoretiske bidrag og dels med arbejder med et mere anvendelsesorienteret sigte. Undervisningsmæssigt er mine ansvarsområder indledende og videregående sandsynlighedsregning samt stokastisk simulation. Siden 2003 har jeg fungeret som afdelingsleder for matematisk modellering.